Oznámení

Oznámení představují účinný a pohodlný nástroj pro zjištění stavu vaší sítě. Při výskytu definované události (například neaktuální virová databáze, zastaralý produkt, nevyřešená infiltrace...) ve vaší síti si můžete nechat zaslat upozornění jako SNMP Trap, na syslog server nebo prostřednictvím e-mailu.

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

oNázev oznámení

oPopis oznámení

oUživatelské jméno – uživatel, který naposledy upravil oznámení a pod nímž se aktivuje.

Pro vytvoření nového oznámení klikněte v dolní části na tlačítko Nové oznámení.

Pro úpravu existujícího oznámení na něj klikněte a následně na tlačítku Akce máte k dispozici tyto možnosti:

oZměnit: kliknutím můžete upravit parametry a způsob doručení oznámení.

oOdstranit: kliknutím odstraníte oznámení.

oDuplikovat: ve své domovské skupině vytvoříte kopii oznámení se stejnými parametry.

oZapnout / Vypnout: pomocí této možnosti nastavte Stav oznámení. Vypnutá oznámení nejsou vyhodnocována a zasílána.

Oznámení, uživatelé a oprávnění

Podobně jako serverové úlohy je použití oznámení vázáno na oprávnění uživatele. Oznámení se vždy spustí pod uživatelem, který naposledy oznámení upravoval. Uživatel uvidí pouze oznámení, ke kterým má přístup. V rámci oznámení obdržíte data výhradně z objektů, ke kterým máte přístup (alespoň pro čtení).

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pro správnou funkčnost oznámení je nezbytné, aby uživatel měl potřebná oprávnění ke všem odkazovaným objektům (zařízením, skupinám, šablonám, ...). Obecně k tomu stačí oprávnění Číst a Použít. Pokud uživatel nemá potřebná oprávnění, nebo o ně kdykoli přijde, oznámení nebude fungovat. Nefunkční oznámení budou zvýrazněna oranžově a upozornění se zašle uživateli na definovaný e-mail v oznámení.

Vytvoření oznámení – pro vytvoření oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení ve své domovské skupině. Všechna nově vytvořená oznámení se uloží do jeho domovské skupiny.

Úprava oznámení – pro změnu oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Odebrání oznámení – pro odebrání oznámení musí mít uživatel oprávnění pro vytváření (Zápis) oznámení v konkrétní statické skupině.

Klonování a VDI

Pro detekci klonovaných stanic máme předpřipravena tři oznámení, které si můžete v případě potřeby upravit nebo je využít při tvorbě vlastních.

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

light-bulbPŘÍKLAD

Filip, jehož domovskou skupinou je Filipova skupina, chce odstranit (případně upravit) Oznámení 1: Protože oznámení vytvořil Petr, je umístěno v jeho domovské skupině. Aby mohl Filip upravit Oznámení 1:

Filip musí mít přiřazenou sadu oprávnění s hodnotou Zápis u položky Oznámení.

V sadě oprávnění musí být vybrána Petrova skupina v sekci Statické skupiny.