Správa licence

V ESET Security Management Center máte přehled o všech svých licencích. ESET Security Management Center může používat každý zákazník, který si zakoupil licenci na řešení ESET určené pro firemní zákazníky (5 a více licencí).

details_hoverPoznámka:

Prostřednictvím ESET Security Management Center můžete vzdáleně aktivovat bezpečnostní produkty ESET ve vaší síti. Platí to rovněž i o jejich starších verzích.

Pokud máte k dispozici pouze uživatelské jméno a heslo, pro jejich převod na licenční klíč přejděte na portál ESET Business Account. V novém licenčním modelu bylo uživatelské jméno a heslo nahrazeno licenčním klíčem/ID licence.

Licenční klíč je unikátní řetězec a používá se pro identifikaci vlastníka licence a aktivaci produktu.

Pro online správu licencí klikněte v této části konzole na tlačítko Otevřít > ESET Business Account, nebo rovnou přejděte na portál ESET Business Account.

Oprávnění pro přístup k licencím

Pro přístup k licencím musí mít uživatel potřebná oprávnění. Oprávnění se vždy vztahuje pouze na licence umístěné v konkrétní statické skupině, do které má uživatel přístup. Přehled všech oprávnění naleznete v této kapitole.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí, může licence přidávat nebo odebírat. Každá licence je reprezentovaná veřejným ID a je u ní uveden počet jednotek. Administrátor může dalším uživatelům delegovat oprávnění pro přístup k licenci, aby ji mohli používat pro aktivaci, případně ji následně přesunout do jiné statické skupiny. Licence není možné rozdělit.

Správa licencí v ESMC Web Console

Seznam licencí v ESMC Web Console naleznete v sekci Další > Správa licence.

Pro jejich identifikaci slouží jejich ID licence. V ESET Business Account a ESMC můžete licence rozpoznat podle ID licence, typu licence a štítku:

Typ licence: Placená (placená licence), Zkušební (zkušební licence) a NFR (neprodejná licence).

Štítky: MSP, Firma nebo Domácnost.

 
Podle ikon snadno poznáte, jakým způsobem jste danou licenci do ESMC nahráli: icon_license_ownerprostřednictvím licenčního klíče, icon_offline_license – pomocí offline licenční souboru nebo mn_icn_user_normalúčtem na portále ESET Business Account.

Po kliknutí na konkrétní licenci a vybrání možnosti play_default Použít licenci pro aktivaci vytvoříte úlohu a můžete pomocí licence rovnou aktivovat produkty.

Abyste mohli pohodlněji vybírat záznamy, můžete si nastavit režim, který vám bude vyhovovat. Po kliknutí na šipku modes v horním pravém rohu se zobrazí tyto možnosti:

singleselect_default Výběr jedné položky – v tomto režimu můžete vybrat pouze jednu položku.

icon_multiselect_default Výběr více položek – tento režim vám umožní najednou vybrat více položek.

update_default Aktualizovataktualizuje zobrazované informace.

icon_expand Rozbalit vše – po kliknutí se rozbalí celá sekce.

icon_collapse Sbalit vše – po kliknutí se celá sekce sbalí.

list_license_type

název produktu, na který licence platí,

celkový stav licence (zda licence vypršela, došlo k překročení počtu klientů povolených licencí a jiná upozornění),

počet klientů aktivovaných prostřednictvím této licence,

rozsah představuje počet schránek, uživatelů, připojení (v případě serverových produktů), na které jste si zakoupili licenci,

datum, do kdy je licence platná,

ou předplacených (automaticky se prodlužujících) licencí nemusí být uvedeno datum platnosti,

jméno vlastníka licence a kontaktní informace.

Stav licence

icon_success Zelená – licence je platná a je úspěšně registrovaná.

validation-status-icon-error Červená – licence není registrovaná nebo její platnost vypršela.

validation-status-icon-warning Oranžová – licence je téměř vyčerpána nebo se blíží konec její platnosti.

 

Synchronizace licencí

Licence se synchronizují s vaším účtem na portále ESET Business Account jednou denně. V případě potřeby můžete synchronizaci vynutit kdykoli ručně kliknutím na tlačítko Synchronizovat licence.

Otevřít

Pod tlačítkem Otevřít naleznete odkazy pro přístup k portálu ESET Business Account a ESET MSP Administrator.

Přidání licencí

Po kliknutí na tlačítko Přidat licence přidáte do ESMC nové licence. Licence můžete přidat jedním z následujících způsobů:

1.ESET Business Account – připojí do ESMC váš EBA účet a načte z něj všechny licence. ESMC je zpětně kompatibilní s ESET License Administrator, EMA a EMA2, proto můžete rovněž použít údaje bezpečnostního administrátora.

2.Licenční klíč – zadejte platný licenční klíč a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po úspěšném ověření licenčního klíče vůči aktivačnímu serveru se licence přidá do seznamu.

3.Offline licenční soubor – vyberte licenční soubor (.lf) a klikněte na tlačítko Přidat licenci. Po ověření licenčního souboru se licence přidá do seznamu.

 

Předplacené licence

ESMC 7 podporuje správu předplacených licencí. Přidat je můžete prostřednictvím EBA nebo licenčního klíče. Platnost předplatného si můžete zkontrolovat v sekci Správa licence ve sloupci Platnost, případně v Detailech počítače. Pro předplacené licence není možné vytvářet offline licenční soubory.

ESET Business Account – účty lokalit

Účty lokalit z portálu EBA nejsou v ESMC podporovány. Pokud má uživatel portálu EBA oprávnění Číst nebo Zápis na úrovni přístupu k firmě, synchronizují se všechny licence z účtu. Pokud uživatel nemá oprávnění pro přístup k firmě, neimportují se žádné licence.

Odstranění licence

Vyberte licenci, kterou chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit licenci. Následně budete vyzváni k potvrzení akce. Odstraněním licence nedojde k deaktivaci klientů, kteří byli prostřednictvím této licenci aktivováni. Produkty ESET aktivované danou licencí zůstanou po jejím odebrání z ESMC stále aktivované.

Licence můžete distribuovat klientským stanicím s nainstalovaným programem ESET prostřednictvím ESMC dvěma způsoby:

pomocí úlohy instalace aplikace

pomocí úlohy aktivace produktu

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.

light-bulbPŘÍKLAD: Jak Administrator může přidělit přístup k licenci dalším uživatelům

V ESMC Web Console existuje výchozí účet Administrator a dále jsou definovány další tři uživatelské účty:

Filip jehož domovská skupina je Praha

Pavel jehož domovská skupina jeSydney

Petr jehož domovská skupina je Tokyo

 
Administrator naimportoval 3 licence. To znamená, že se umístily do statické skupiny Všechna zařízení a další uživatelé k licencím nemají přístup.

licenses_3

Administrator klikne na ikonu ozubeného kolečka gear_icon u licence, ke které chce uživatelům přidělit přístup. Následně v kontextovém menu vybere možnost move_default Přístup skupiny > move_default Změnit a následně vyberte statickou skupinu, do které mají uživatelé přístup. V případě Filipa vyberte skupinu Praha. Aby Filip licenci viděl a mohl ji používat, musí mít přiděleno oprávnění Použít u položky Licence ve své statické skupině Praha.

Pokud se následně Filip přihlásí, v sekci Další > Správa licence uvidí licenci. Administrátor zopakuje výše uvedený proces pro uživatele Pavla a Petra, aby měli přístup ke svým licencím.

licenses_1