Spuštění klientské úlohy

Aktuální stav provedení úloh naleznete v sekci Úlohy. U každé úlohy naleznete barevný ukazatel průběhu úlohy a také ikonu stavu úlohy. Po kliknutí na stav úlohy se zobrazí kontextové menu, prostřednictvím kterého si můžete zobrazit detailní informace. Dále se v něm nachází možnosti pro spuštění úlohy na nových cílech a opětovné spuštění na cílech, kde selhala.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ

Pokud chcete aby se úloha spustila, musíte ji přiřadit podmínku spuštění a cíl. V opačném případě budete mít pouze prázdnou šablonu úlohy, která se nespustí, protože nemá žádný cíl ani podmínku spuštění.

details_hoverPoznámka

Vyhodnocení průběhu provádění úlohy závisí na mnoha faktorech (typu klientské úlohy, podmínce spuštění a počtu počítačů, na kterých se má spustit) a může chvíli trvat. Stav úlohy se tedy může změnit až se zpožděním od jejího skutečného provedení.

ct_executions_client_task

Podrobné vysvětlení jednotlivých stavů a ikonek najdete v kapitole ikona stavu úlohy.

Kontextové menu úloh nabízí tyto možnosti:

details_default Zobrazit detaily

Kliknutím zobrazíte detaily o klientské úloze. Pokud následně přejdete na záložku Provedení, uvidíte informace o průběhu vykonávání úlohy. Z kontextového menu můžete rovnu aktivovat filtr, díky kterému si rychle zobrazíte pouze konkrétní stavy úlohy. Výsledky si v případě potřeby můžete filtrovat a omezit tak množství zobrazených dat.

details_hoverPoznámka

Pokud máte klientské stanici nainstalovanou starší verzi ESET produktu, zobrazí se informace: Úloha byla doručena spravovanému produktu.

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte parametry konkrétní klientské úlohy. To je užitečné ve chvíli, kdy chcete provést pouze drobnou úpravu. V opačném případě si vytvořte novou klientskou úlohu.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii úlohy se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou skupinu.

Pokud odstraníte úlohu jejíž spuštění jste dosud nenaplánovali, úloha se odstraní a nikdy se nespustí.

Pokud odstraníte úlohu poté, co jste naplánovali její spuštění, úloha se provede, ale informace se v konzoli nezobrazí.

restart_default Spustit na…

Po kliknutí můžete vytvořit novou podmínku spuštění a definovat nový cíl pro spuštění úlohy.

manage_default Znovu spustit na cílech, kde selhala

Vytvoří novou podmínku spuštění a jako cíle vyberete ty, na kterých poslední spuštění úlohy nedoběhlo úspěšně. Není potřeba měnit žádné nastavení, pouze klikněte na tlačítko Dokončit.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti můžete přesunout klientské úlohy do jiné statické skupiny a umožnit k nim přístup dalším uživatelům.

 

ct_executions_trigger

Kontextové menu dostupné po kliknutí na konkrétní instanci klientské úlohy (pomocí ikonky icon_expand nejprve rozbalte typ klientské úlohy) nabízí tyto možnosti:

edit_default Změnit…

Kliknutím upravíte konkrétní podmínku spuštění.

restart_default Okamžitě spustit znovu

Po kliknutí znovu spustíte klientskou úlohu se stejnou podmínkou spuštění, tedy nad stejným cílem a se stejnými parametry.

delete_default Odstranit…

Kliknutím odstraníte vybranou podmínku spuštění.

duplicate_default Duplikovat…

Po kliknutí vytvoříte kopii podmínky spuštění se stejnými parametry. Vyžadován je pouze nový název.

 

Přístup skupiny

Prostřednictvím filtru Přístup skupiny si můžete vybrat konkrétní statickou skupinu a zjistit, jaké objekty vidí uživatelé, kteří jsou členem dané skupiny.

access_group

Správa filtrů

Pro vytvoření filtru klikněte na tlačítko Přidat filtr. Následně si ze seznamu vyberte požadovaný filtr. Do zobrazených polí zadejte požadovaný vyhledávací výraz a potvrďte klávesou Enter. Aktivní filtr je zvýrazněn modře.

Filtry si můžete uložit do svého uživatelského profilu pro budoucí použití. Následně pod tlačítkem Předvolby máte k dispozici následující možnosti:

Sady filtrů – seznam všech uložených filtrů. Po kliknutí na název se uložená konfigurace aplikuje. Aktuálně použitý filtr má u sebe příznak apply_default. Vybráním možnosti Zahrnout viditelné sloupce, řazení a stránkování se uloží také tyto parametry.

add_new_defaultUložit sadu filtrů jako – kliknutím si uložíte aktuální sadu filtrů jako novou předvolby. Po uložení předvolby již nemůžete měnit konfiguraci filtrů.

edit_defaultSpráva sad filtrů – pomocí této možnosti můžete přejmenovat nebo odebrat existující sady filtrů. Změny se projeví po kliknutí na tlačítko Uložit.

Vymazat hodnoty filtru – kliknutím vynulujete filtry na výchozí hodnoty. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit filtry – kliknutím odstraníte použité filtry. Uložená předvolba zůstane beze změny.

Odstranit nepoužité filtry – kliknutím odstraníte filtry, ve kterých nemáte zadanou žádnou hodnotu.