היכרות עם ESET SysInspector

ESET SysInspector הוא יישום שעורך בדיקה יסודית של המחשב שלך ומציג את הנתונים שנאספו בצורה מקיפה. פרטים כגון מנהלי ההתקן והיישומים המותקנים, חיבורי הרשת, או הזנות רישום חשובות, עשוי לסייע לך לחקור פעילות חשודה של המערכת שנגרמת כתוצאה מאי-תאימות של תוכנה או חומרה או כתוצאה מהידבקות בתוכנה זדונית.

ניתן לגשת אל ESET SysInspector בשתי דרכים:

1.מהגרסה המשולבת בפתרונות Windows ESET Security.

2.על ידי הורדת הגרסה העצמאית (SysInspector_nt64_enu.exe) ללא תשלום.

שתי הגרסאות פועלות באופן זהה וכוללות את אותם פקדי תוכנית. ההבדל היחיד ביניהן הוא באופן הטיפול בפלטים. כל אחת מהגרסאות העצמאיות והמשולבות מאפשרת לך לייצא תמונות של המערכת לקובץ ‎.xml ולשמור אותן בדיסק. עם זאת, הגרסה המשולבת גם מאפשרת לך לאחסן את תמונות המערכת ישירות בכלים > ESET SysInspector (להוציא ).

ESET SysInspector מהווה חלק ממספר מוצרי ESET כמו ESET Internet Security או ESET Endpoint Security.

אנא המתן זמן מה כאשר ESET SysInspector סורק את המחשב שלך. הפעולה עשויה להימשך מ-10 שניות ועד מספר דקות, וזאת בתלות בתצורת החומרה, במערכת ההפעלה ובמספר היישומים המותקנים במחשב.