Serwer

Zostanie wyświetlona lista komponentów, które można włączać lub wyłączać przy użyciu suwakaMODULE_ENABLED. Aby skonfigurować ustawienia danego elementu, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Ochrona programu SharePoint Server w czasie rzeczywistym

Filtr stosowany podczas dostępu, który można szczegółowo skonfigurować według wymagań. Kliknięcie ikony koła zębategogear umożliwia otwarcie okna Ustawienia ochrony dla programu SharePoint.

Wykrywa krytyczne aplikacje serwerowe i pliki serwerowych systemów operacyjnych, po czym automatycznie dodaje je do listy wyłączeń. Ta funkcjonalność ogranicza do minimum ryzyko potencjalnych konfliktów i zwiększa ogólną wydajność serwera, gdy jest na nim uruchomione oprogramowanie mające na celu wykrycie zagrożenia.

Konfigurowanie i aktywowanie klastra ESET.

 

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.