Wyłączenia automatyczne

Twórcy aplikacji i systemów operacyjnych przeznaczonych do serwerów zalecają w przypadku większości swoich produktów wyłączanie zestawów krytycznych plików i folderów roboczych ze skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania może mieć niekorzystny wpływ na wydajność serwera, co może prowadzić do konfliktów, a nawet przeszkadzać niektórym aplikacjom w uruchomieniu się na serwerze. Wyłączenia pomagają ograniczyć do minimum ryzyko potencjalnych konfliktów i zwiększyć ogólną wydajność serwera, gdy jest na nim uruchomione oprogramowanie do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Zobacz pełną listę plików wykluczonych exlink ze skanowania w produktach serwerowych firmy ESET.

ESET Security for Microsoft SharePoint identyfikuje krytyczne aplikacje serwerowe i pliki serwerowych systemów operacyjnych, a następnie automatycznie dodaje je do listy wyłączeń. Wszystkie wyłączenia automatyczne są domyślnie włączone. Za pomocą suwaka można wyłączyć/włączyć poszczególne wyłączenia aplikacji serwera, co będzie miało następujące skutki:

Po włączeniu wszystkie należące do nich krytyczne pliki i foldery zostaną dodane do listy plików wyłączonych ze skanowania. Przy każdym ponownym uruchomieniu serwera, w przypadku wystąpienia zmian w systemie lub aplikacji (na przykład po zainstalowaniu nowej aplikacji serwerowej), system przeprowadza automatyczne sprawdzanie wyłączeń i aktualizuje listę. To ustawienie gwarantuje, że zalecane wyłączenia automatyczne są zawsze stosowane.

Po wyłączeniu automatycznie wyłączone pliki i foldery zostaną usunięte z listy. Ustawienie to nie wpłynie na wszelkie wyłączenia zdefiniowane przez użytkownika.

W celu identyfikacji i wygenerowania automatycznych wyłączeń, ESET Security for Microsoft SharePoint używa dedykowanej aplikacji eAutoExclusions.exe, znajdującej się w folderze instalacyjnym. Żadna interakcja ze strony użytkownika nie jest potrzebna. W celu wyświetlenia listy wykrytych aplikacji serwerowych w systemie użytkownika należy użyć wiersza polecenia poprzez uruchomienie programu eAutoExclusions.exe -servers. Aby wyświetlić pełną składnię, użyj polecenia eAutoExclusions.exe -?.