ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Prehľad

ESET Security for Microsoft SharePoint je integrované riešenie špeciálne vyvinuté pre rodinu produktov Microsoft SharePoint bežiacich na operačných systémoch Microsoft Windows Server, či už na samostatnom serveri (Standalone) alebo v prostredí serverovej farmy (Server Farm). Prináša efektívnu a stabilnú ochranu proti rôznym druhom malvéru, vírusov a iných infiltrácií. ESET Security for Microsoft SharePoint chráni súbory uložené v obsahovej databáze SharePointu. Chránené sú nielen súbory od používateľov uložené v knižniciach dokumentov, knižniciach materiálov, stránkach wiki a podobne, ale rovnako aj stránky ASP, (JavaScript) skripty, obrázky a pod., ktoré tvoria samotnú lokalitu SharePoint.

ESET Security for Microsoft SharePoint chráni obsah:

filtrovaním počas prístupu k súborom (Filtrovanie pri prístupe),

manuálnou kontrolou databáz na základe podnetu od používateľa (Manuálna kontrola).

Filtrovanie pri prístupe je spúšťané samotným serverom SharePoint a jeho správanie sa mierne líši v závislosti od použitej generácie produktu SharePoint. Obvykle je filtrovanie spustené pri prvom prístupe k súboru a výsledok kontroly je uložený vo vyrovnávacej pamäti, až pokým sa nezmení verzia vírusovej databázy alebo neubehne určitý čas.

Manuálna kontrola databáz hierarchicky prehľadáva všetky súbory a priečinky webových stránok, ktoré sú označené správcom systému. Prístup k súborom je zabezpečený objektovým modelom SharePoint (založeným na technológii .NET), ktorý poskytuje ucelený pohľad do celého obsahu serverovej farmy SharePoint a abstrahuje ho od použitej technológie databázového servera.

Filtrovanie pri prístupe aj manuálna kontrola databáz používajú nasledujúce druhy kontroly:

antivírusová a antispyvérová ochrana,

pravidlá definované používateľom s rôznymi druhmi podmienok.