ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Hlavné funkcie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam funkcií, ktoré sú dostupné v ESET Security for Microsoft SharePoint.

64-bitové jadro

Prispieva k vyššej výkonnosti a stabilite súčastí tvoriacich jadro produktu.

Počítadlá výkonu

Počítadlá výkonu ESET Security for Microsoft SharePoint vám umožňujú monitorovať celkový výkon programu ESET Security for Microsoft SharePoint.

Filtrovanie pri prístupe

Ochrana súborov, ktorá funguje na princípe filtrovania počas prístupu k súborom.

Manuálna kontrola

Ochrana súborov prostredníctvom kontroly databáz, ktorej spustenie je iniciované používateľom alebo naplánované na konkrétny čas

Pravidlá definované používateľom

Umožňujú správcovi vytvárať a spravovať vlastné pravidlá filtrovania súborov zadefinovaním podmienok a akcií, ktoré sa majú vykonať s filtrovanými súbormi.

Automatické vylúčenia

Automatická detekcia a vylúčenie kritických aplikácií a serverových súborov pre bezproblémové fungovanie a výkon.

Self-Defense

Sebaobrana bezpečnostných produktov spoločnosti ESET, ktorá chráni súčasti programu pred zmenou alebo pred vypnutím ochrany.

Efektívne riešenie problémov

Zabudované nástroje na riešenie rôznych problémov: ESET SysInspector na diagnostiku systému a ESET SysRescue Live na vytvorenie spúšťacieho obnovovacieho CD alebo USB.

Klaster ESET

Produktom spoločnosti ESET určeným pre servery umožňuje navzájom komunikovať, vymieňať si dáta, ako napr. nastavenia a oznámenia, a taktiež vykonávať synchronizáciu dát potrebných pre správne fungovanie skupiny produktov. Vďaka tomu je zaistená konzistentná konfigurácia produktu naprieč celým klastrom. ESET Security for Microsoft SharePoint podporuje klastre typu Windows Failover Cluster a Network Load Balancing (NLB) Cluster. Členov klastra ESET môžete pridať aj manuálne bez klastra Windows. Klastre ESET pracujú v doméne aj v pracovnej skupine.

Inštalácia súčastí

Vyberte súčasti, ktoré chcete pridať alebo odstrániť.

Kontrola úložiska

Kontroluje súbory zdieľané na lokálnom serveri. Vďaka tomu je možné jednoduchým spôsobom selektívne skontrolovať len dáta používateľov, ktoré sú uložené na serveri.

Vylúčenia procesov

Vylučuje z antivírusovej kontroly konkrétne procesy. Vzhľadom na mimoriadne dôležitú úlohu jednoúčelových serverov (application server, storage server atď.) sú nevyhnutnosťou pravidelné zálohy pre zabezpečenie včasnej obnovy pri fatálnych incidentoch každého druhu. Pre zlepšenie rýchlosti zálohy, integrity a dostupnosti služieb, sa pri zálohovaní používajú niektoré techniky, ktoré sa dostávajú do konfliktu s antivírusovou kontrolou súborov. Podobné konflikty môžu nastať aj pri živej migrácii virtuálnych počítačov. Jediným efektívnym riešením je v tomto prípade vypnutie antivírusu. Vylúčením konkrétneho procesu (napr. procesu používaného pri zálohovaní) budú všetky operácie so súbormi pre daný vylúčený proces ignorované a považované za bezpečné, čím sa zároveň minimalizuje možné riziko prerušenia zálohovania dát. Pri výbere vylúčení odporúčame byť maximálne opatrný – zálohovacie nástroje vylúčené z kontroly totiž môžu pristupovať k infikovaným súborom bez toho, aby sa spustilo upozornenie, čo je vlastne dôvod, prečo sú rozšírené oprávnenia dostupné len pre modul ochrany v reálnom čase.

eShell (ESET Shell)

eShell 2.0 je teraz dostupný pre ESET Security for Microsoft SharePoint. eShell je nástroj s príkazovým riadkom pre pokročilých používateľov, ktorým ponúka komplexnú správu produktov ESET určených pre server.

ESET PROTECT

Lepšia integrácia s ESET PROTECT vrátane možnosti naplánovať Manuálnu kontrolu. Viac informácií o ESET PROTECT nájdete v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT.

Kontrola Hyper-V

Ide o novú technológiu, ktorá umožňuje kontrolu diskov virtuálnych počítačov (VP) na serveri Microsoft Hyper‑V bez potreby nasadeného „Agenta“ na danom virtuálnom počítači.