Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Запрошення

Запрошення з’явилися в ESET Secure Authentication 2.7. Вони дають змогу розгорнути захист2FA для ESA в домені чи мережевому середовищі, створеному без використання Active Directory Domain Services. Запрошення можна також використовувати в середовищі без домену, проте необхідно переконатися, що компоненти ESA і Authentication Server можуть підтримувати зв’язок між собою.

Запрошення містить інформацію про з’єднання із сервером автентифікації, відбиток і термін дії сертифіката, а також унікальний код для ідентифікації запрошення. Кожне запрошення має обмежений час дії та може використовуватися визначену кількість разів.

Якщо ESET Secure Authentication використовується в домені, якій установлено Active Directory Domain Services, і вам потрібно розгорнути 2FA на комп’ютерах, які не входять до цього домену, це можливо завдяки запрошенням.

Згенерувати запрошення

1.У ESA Web Console клацніть Components> Invitations.

2.Натисніть Create invitation.

3.Уведіть назву запрошення, час закінчення терміну дії й кількість використання. Клацніть Create.

invitations_create-invitation

4.З’являться дані про запрошення. Щоб зберегти дані в текстовому файлі або скопіювати їх в будь-яке розташування, клацніть Copy data to clipboard.

invitations_invitation-details

5.Клацніть Close. Після цього на екрані з’явиться список запрошень.

invitations_list-of-invitations

Клацніть назву запрошення, щоб знову відкрити детальну інформацію про нього. Клацніть Server access, щоб переглянути відомості про підключення до , відбиток і термін дії сертифіката.