Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Глосарій

2FA — двофакторна автентифікація

AD – Active Directory

ADI - Active Directory Integration

ADUC — інтерфейс керування Active Directory Users and Computers

ESA - ESET Secure Authentication

Компонент ESA – плагін для входу в ОС Windows, плагін для віддаленого робочого стола, плагін для веб-програм, захист AD FS, сервер RADIUS, Identity Provider Connector.

ESA core або AS — сервер автентифікації, який перевіряє, чи дійсний уведений пароль OTP.

ECP — панель керування Exchange

FQDN — повне доменне ім’я

GPO — об’єкт групової політики

IdP – постачальник ідентифікаційних даних.

MRK – Головний ключ відновлення

Online (режим онлайн) – такий режим, за якого компонент ESA може підключатися до Authentication Server через TCP/IP або інстальований на тому самому комп’ютері, що й Authentication Server.

Offline (автономний режим) – такий режим, за якого компонент ESA інстальований на іншому комп’ютері, ніж Authentication Server, і навіть не може підключатися до Authentication Server через TCP/IP.

OS – Операційна система

OTP – One Time Password, одноразовий пароль з обмеженим або необмеженим терміном дії (або OTP на основі часу та на основі події відповідно).

OWA — Outlook Web Access

Mobile Application Push — push-сповіщення з обмеженим часом дії

RDP — протокол віддаленого робочого столу. Це пропрієтарний протокол, розроблений корпорацією Microsoft, який надає користувачу графічний інтерфейс для підключення до іншого комп’ютера через мережеве підключення.