Instalacja/Uaktualnienie

ESET Remote Administrator (ERA) to aplikacja umożliwiająca zarządzanie produktami firmy ESET na klienckich stacjach roboczych, serwerach i urządzeniach mobilnych w środowisku sieciowym z jednej lokalizacji centralnej. Dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania zadaniami dostępnemu w programie ESET Remote Administrator można instalować rozwiązania zabezpieczające firmy ESET na komputerach zdalnych i szybko reagować na nowe problemy i zagrożenia.

Sam program ESET Remote Administrator nie zapewnia ochrony przed szkodliwym kodem. Ochrona środowiska użytkownika zależy od zainstalowanego na stacjach roboczych, serwerach lub urządzeniach mobilnych rozwiązania zabezpieczającego firmy ESET, takiego jak ESET Endpoint Security czy ESET File Security dla systemu Microsoft Windows Server.

W programie ESET Remote Administrator zastosowano dwie główne zasady:

1.Scentralizowane zarządzanie — możliwość skonfigurowania całej sieci oraz zarządzania nią i monitorowania jej działania z jednego miejsca.

2.Skalowalność — system można wdrażać zarówno w niewielkich sieciach, jak i w wielkich środowiskach firmowych. Program ESET Remote Administrator można dostosowywać do rozwoju infrastruktury.

Program ESET Remote Administrator obsługuje nową generację produktów zabezpieczających firmy ESET i jest także zgodny z poprzednią generacją tych produktów.

validation-status-icon-warning Przewodnik po instalacji/uaktualnianiu zawiera informacje o wielu sposobach instalowania programu ESET Remote Administrator i jest przeznaczonych głównie dla klientów korporacyjnych. Informacje o instalowaniu programu ESET Remote Administrator na platformie Windows na potrzeby zarządzania maksymalnie 250 produktami punktów końcowych ESET dla systemu Windows zawiera przewodnik dla małych i średnich firm.

Strony pomocy programu ESET Remote Administrator zawierają instrukcje pełnej instalacji i uaktualniania:

Architektura programu ESET Remote Administrator

Narzędzie do obsługi migracji

Procedury instalacji

ESET License Administrator

Procedury wdrażania i Wdrażanie agenta przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Pierwsze kroki po zainstalowaniu programu ESET Remote Administrator

Zadania po instalacji

Podręcznik administracji