Podporované hypervizory

ERA Virtual Appliance (ERA VA) (era_appliance.ova a era_vagenthost.ova) je založena na vmx-07 virtual hardware family type a provozovat ji můžete v následujících hypervizorech.

Hypervizor

Verze

ERA Server Appliance

ERA Proxy Appliance

ERA MDM Appliance

ERA VAgentHost Appliance

VMware vSphere/ESXi

5.0 a novější

x

x

x

x

VMware Workstation

9 a novější

x

x

x

N/A

VMware Player

7 a novější

x

x

x

N/A

Microsoft Hyper-V

Server 2012 a 2012 R2

x

x

x

N/A

Oracle VirtualBox

4.3.24 a novější

x

x

x

N/A

Citrix

7.0 a novější

x

x

x

N/A

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pokud v síti nemáte DHCP server, bude nutné virtuální appliance přiřadit statickou IP adresu ručně. Následně již budete schopni virtuální appliance nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní.