Předpoklady

Pro nasazení ERA Virtual Appliance musí váš systém a infrastruktura splňovat následující předpoklady:

Musíte používat podporovaný hypervizor.

Pokud používáte VMware Workstation/Player nebo Oracle VirtualBox, musíte jej provozovat na podporovaném operačním systému.

V BIOSu hostitelského systému musíte mít aktivní technologii VT. V závislosti na výrobci základní desky se funkce může jmenovat VT, Vanderpool Technology, Virtualization Technology, VMX nebo Virtual Machine Extensions. Toto nastavení zpravidla naleznete v BIOSu v sekci bezpečnost (security).

Ujistěte se, že síťový adaptér virtuálního počítače je nastaven v režimu Bridge, případně NAT. V průběhu prvotní konfigurace ERA VA můžete zadat podrobné informace o síti stejně jako doméně, které jsou potřebné pro úspěšný běh úlohy Synchronizace statické skupiny.

Pokud máte síťový adaptér nakonfigurovaný do režimu NAT a chcete mít ERA dostupné z internetu, musíte nastavit port forwarding. Potřebné porty jsou zobrazeny na úvodní obrazovce ERA VA po dokončení prvotní konfigurace.

ERA Virtual Appliance podporuje pouze IPv4 prostředí. Podporu IPv6 můžete nakonfigurovat ručně, ale tento scénář není podporován.

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Pro zabránění ztráty dat a chybě v konfiguraci doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního počítače s ERA po provedení prvotní konfigurace a synchronizace s Active Directory. Protože ERA neprovádí zálohování databáze, zálohujte ji ručně nebo celý stroj prostřednictvím snapshotu.

Při konfiguraci ERA Proxy, ERA MDM a ERA VAgentHost jsou vyžadovány ERA certifikáty. Musíte již tedy mít funkční ERA Server, abyste mohli vygenerovat certifikáty, které jsou používány pro šifrování komunikace mezi jednotlivými komponentami ERA infrastruktury.