Konzole pro správu

Po úspěšném nasazení ERA virtuální appliance uvidíte na obrazovce virtuálního stroje základní informace o serveru jako je název počítače, jeho IP adresa a bližší informace o nainstalovaných ERA komponentách. Z této obrazovky se můžete přepnout do konzole pro správu virtuální appliance. Do konzole se dostanete stisknutím klávesy Enter a následným zadáním hesla. Pokud jste zatím heslo nenastavovali, použijte výchozí heslo: eraadmin.

Po přihlášení do konzole pro správu máte k dispozici tyto možnosti:

Set Static IP address

Enable/Disable Webmin interface

Backup database

Restore database

Reset after snapshot revert

Pull database from other server

Change VM password

Change database password

Rejoin domain

Configure domain

Factory reset

validation-status-icon-warning DŮLEŽITÉ:

Dostupnost jednotlivých možností závisí na použitém typu virtuální appliance a fázi jejího nasazení.

Restart system – pomocí této možnosti restartujte ERA VA.

Shut down system – pomocí této možnosti vypnete ERA VA.

Lock screen – pomocí této možnosti se vrátíte zpět na úvodní obrazovku. Případně se z konzole můžete rychle odhlásit stisknutím klávesy Esc.

Exit to terminal – pomocí této možnosti se přepnete do terminálu operačního systému CentOS. Pro návrat do konzole pro správu virtuální appliance zadejte příkaz exit, případně logout.