Jak ručně aktivovat Apache HTTP Proxy na virtuální appliance?

Pokud jste neaktivovali Apache HTTP Proxy při prvotní konfiguraci virtuální appliance, můžete to provést kdykoli prostřednictvím terminálu pomocí níže uvedených příkazů:

icon_details_hoverPoznámka:

Umístění apachectl and htcacheclean se může lišit v závislosti na použitém operačním systému. Před spuštěním skriptu si zkontrolujte, zda se v dané složce skutečně binárky nacházejí.

Parametr -p/var/cache/apache2 vypíše obsah složky, do které ukládá cache. Cesta ke složce je definována v konfiguračním souboru /etc/httpd/conf.d/proxy.conf v sekci CacheRoot.

Apache HTTP Proxy nahrazuje funkci mirror, která byla součástí ESET Remote Administrator 5.x. Tato komponenta do cache ukládá aktualizace virové databáze, instalační balíčky a informace z ESET Live Grid.

Prostup pro virtuální appliance s operačním systémem CentOS 6

1. echo /opt/apache/bin/apachectl start >> /root/http-forward-proxy.sh

2. echo /opt/apache/bin/htcacheclean -d60 -i -p/var/cache/apache2 -l10000000000 >> /root/http-forward-proxy.sh

3. iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 –j ACCEPT

4. ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3128 –j ACCEPT

5. service iptables save

6. service ip6tables save

7. chmod +x /root/http-forward-proxy.sh

8. /root/http-forward-proxy.sh

Prostup pro virtuální appliance s operačním systémem CentOS 7

1. systemctl enable httpd

2. systemctl start httpd

3. iptables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

4. ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT

5. service iptables save

6. service ip6tables save

Po provedení těchto kroků nastartujete Apache HTTP Proxy a povolíte port 3128 ve firewallu. Následně si vytvořte odpovídající politiku pro všechny ESET produkty / součásti ERA infrastruktury tak, aby komunikace těchto komponent procházela do internetu prostřednictvím Apache HTTP Proxy. Pro více informací přejděte do ESET Databáze znalostí.