ERA Proxy Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace Virtual Appliance jako ERA Proxy. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, musíte vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. Další parametry jsou volitelné, ale pokud je nastavíte nyní, ušetříte si čas při ruční konfiguraci v budoucnu.

icon_details_hoverPoznámka:

Tato virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ERA Proxy.

Povinné položky pro konfiguraci ERA Proxy Appliance:

Hostname – název ERA Proxy Appliance.

Passwordheslo pro přístup do konzole virtuální appliance. Použije se také jako root heslo v operačním systému CentOS a heslo databázového uživatele root.

ERA Server Hostname – název nebo IP adresa ERA Serveru nebo ERA Proxy, ke kterému se má ERA Proxy připojovat.

ERA Server Port – port, který použije ERA Agent pro komunikaci s ERA serverem (standardně 2222).

Certification authority Base64 – vložte exportovaný veřejný klíč certifikační autority v Base64 formátu. Pro více informací přejděte do této kapitoly.

Proxy Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát proxy v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.

Agent Certificate Base64 – vložte exportovaný certifikát agenta v Base64 formátu, Pro více informací přejděte do této kapitoly.

OVA_proxy

Sice to není nutné, ale doporučujeme vyplnit také nepovinné parametry. Například vyplněním informací o připojení do domény si ušetříte čas při budou konfiguraci a bude vám rovnou fungovat synchronizace s Active Directory.

Dále můžete pomocí možnosti Enable HTTP forward proxy aktivovat Apache HTTP Proxy, komponentu která dokáže do cache ukládat aktualizační a instalační balíčky, čímž nahrazuje mirror. Tuto komponentu můžete aktivovat také později.

icon_details_hoverPoznámka:

Mějte na paměti, že vybráním této možnosti se automaticky vytvoří odpovídající politiky a přiřadí se všem stanicím. Pokud máte v síti mobilní uživatele, doporučujeme nastavení zkontrolovat a případně jej pozměnit.

enable_http_forward_proxy

Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později již nebude možné jednoduše změnit a akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit.

Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

icon_details_hoverPoznámka:

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte zpět do konzole ERA VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ERA Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace o proxy. Kromě informací o verzi jednotlivých komponent je zde zobrazen název počítače, IP adresa a port. ERA Proxy je nyní připravena k použití.

va_proxy_console_window_configured