ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Webový strážca

Podrobné reporty pre Webového strážcu sú dostupné z menu. Ťuknite na ikonu menu three_dots_menu > Reporty > Webový strážca.

V sekcii Webový strážca môže rodič vidieť všetky vhodné a nevhodné stránky, ktoré dieťa navštívilo, ako aj všetky zablokované webové stránky. Každá kategória môže byť zablokovaná alebo odblokovaná priamo z reportu.

Blokované stránky sú nevhodné stránky blokované produktom ESET Parental Control for Android. Ak je blokovanie nevhodných stránok vypnuté, dieťa má prístup na nevhodné stránky a tieto stránky budú zobrazené v sekcii Návštevy nevhodných stránok.

V sekcii Návštevy vhodných stránok nájdete navštívené vhodné stránky rozdelené podľa kategórií. Ťuknite na kategóriu a zobrazia sa vám podrobnejšie informácie o navštívených stránkach. Tu môžete zároveň vybrať webovú stránku, vytvoriť pre ňu výnimku a zadefinovať, či je stránka vhodná alebo nevhodná.