ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zariadenia

devices_active Táto sekcia vám poskytuje prehľad mobilných zariadení spravovaných aplikáciou ESET Parental Control for Android pre každé z vašich detí. Pri každom zariadení sa zobrazuje jeho stav, ako aj prípadné problémy v konfigurácii zariadenia, ktoré môžu spôsobovať neoptimálne fungovanie aplikácie.

 

ESET Parental Control for Android vás informuje o nasledujúcich stavoch zariadení:

Stav batérie – ESET Parental Control for Android vám nahlási, koľko percent batérie vášmu dieťaťu na zariadení ešte ostáva.

Stav telefónu – ESET Parental Control for Android vás informuje, v akom režime má dieťa svoje zariadenie nastavené (zvonenie, vibrovanie, tichý režim).

Stav sledovania – ak sledujete polohu zariadenia vášho dieťaťa, ESET Parental Control for Android v tejto sekcii zobrazí ikonu zodpovedajúcu stavu Sledované zariadenie.

 

ESET Parental Control for Android vás upozorní na nasledujúce problémy optimalizácie:

Aplikácia: Zapnite používanie GPS satelitov, aby mohla aplikácia ESET Parental Control for Android určiť polohu zariadenia s vyššou presnosťou.

ESET HOME: Zapnite GPS, aby ste získali presnejšiu polohu zariadenia.
Používanie GPS satelitov povolíte v nastaveniach systému Android > Poloha > GPS satelity.
 

Aplikácia: Zapnite služby určovania polohy od spoločnosti Google, aby mohla aplikácia ESET Parental Control for Android určiť polohu zariadenia s vyššou presnosťou.

ESET HOME: Zapnite služby určovania polohy, aby ste získali presnejšiu polohu zariadenia.
Pre zapnutie služieb určovania polohy prejdite na svojom zariadení do nastavení systému Android > Poloha > Poloha podľa Wi-Fi a mobilnej siete.
 

Aplikácia: Zapnite mobilné dáta, aby ste mohli sledovať aktivitu na zariadení dieťaťa cez ESET HOME aj v prípade, že zariadenie nie je pripojené na Wi-Fi.

ESET HOME: Zapnite mobilné dáta, aby ste mohli sledovať aktivitu na zariadení dieťaťa aj v prípade, že zariadenie nie je pripojené na Wi-Fi.
Pre zapnutie mobilných dát prejdite do nastavení systému Android > Mobilné siete a povoľte možnosť Mobilné dáta.
 

Aplikácia: Zapnite časovú synchronizáciu, aby ste dieťaťu zabránili manipulovať s časom vyhradeným na hry.

ESET HOME: Zapnite časovú synchronizáciu, aby ste dieťaťu zabránili manipulovať s časom vyhradeným na hry.
Používanie presného času poskytovaného sieťou povolíte v nastaveniach systému Android > Dátum a čas > Automatický dátum a čas.

 

Aplikácia: Nainštalujte služby Google Play, aby ste z portálu ESET HOME mohli v reálnom čase dohliadať na zariadenie dieťaťa (cez push notifikácie).

ESET HOME: Služby Google Play je možné nainštalovať z portálu Google Play.

 

Aplikácia: Nastavte ESET Parental Control for Android ako správcu zariadenia, aby ste predišli neoprávnenému odinštalovaniu aplikácie.

ESET HOME: Nastavte ESET Parental Control ako správcu zariadenia, aby ste predišli neoprávnenému odinštalovaniu aplikácie.
Ak chcete pridať aplikáciu ESET Parental Control for Android medzi správcov zariadenia, prejdite do nastavení systému Android > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia > Parental Control a zvoľte Aktivovať.

 

Aplikácia: Aplikácii ESET Parental Control povoľte prístup k iným aplikáciám na tomto zariadení.

ESET HOME: V nastaveniach systému Android ťuknite na Zjednodušenie ovládania > Parental Control a povoľte Parental Control.