ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Strážca aplikácií

Podrobné reporty pre Strážcu aplikácií sú dostupné z menu. Ťuknite na ikonu menu three_dots_menu > Reporty > Strážca aplikácií.

Reporty Strážcu aplikácií zobrazujú Najviac využívané aplikácie, t. j. zoznam aplikácií, ktoré boli používané najčastejšie, ako aj celkový čas ich používania za posledných 7 dní. Zobraziť je možné zoznam aplikácií používaných za posledných 30 dní, včera alebo dnes. Rodičia môžu tieto aplikácie zablokovať alebo povoliť, prípadne ich označiť ako Časovo obmedzené aplikácie, čím sa na ich používanie začne uplatňovať nastavený časový limit.

Sekcia Intenzita používania zobrazuje v hodinových intervaloch celkové denné používanie zariadenia. Intenzitu používania môžete zobraziť pre všetky aplikácie alebo iba pre blokované aplikácie, časovo obmedzené aplikácie či neobmedzené aplikácie.

V časti Používanie časovo obmedzených aplikácií sú znázornené dni, v ktorých dieťa používalo aplikácie označené ako Časovo obmedzené aplikácie, a aj to, koľko z povoleného času využilo.