ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Inštalácia – sprievodca úvodným spustením

Po prvom otvorení ESET Parental Control for Android vás aplikácia vyzve na nastavenie ESET Parental Control for Android

Nastavenie aplikácie ESET Parental Control for Android na zariadení rodiča

1.Vyberte KrajinuJazyk, ktorý chcete v aplikácii ESET Parental Control for Android používať. Ťuknite na Súhlasím. Ťuknutím na tlačidlo Súhlasím vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v dokumente Licenčná dohoda s koncovým používateľom a beriete na vedomie Zásady ochrany osobných údajov.

2.Vyberte, či sa chcete zapojiť do Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov. V nastaveniach aplikácie môžete túto voľbu kedykoľvek zmeniť. Viac o Programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov sa dozviete tu. Vyberte, či chcete prostredníctvom aplikácie ESET Parental Control for Android od spoločnosti ESET dostávať informácie o zľavách a novinkách. Pre potvrdenie zvolenej možnosti ťuknite na Ďalej.

3.Zvoľte možnosť Rodič. Rovnaké nástroje a nastavenia pre rodiča ako v aplikácii nájdete aj na portáli ESET HOME.

4.Prihláste sa do svojho účtu ESET HOME. Ak ešte nemáte vytvorený vlastný účet, môžete si ho vytvoriť.

5.Ak aplikáciu ESET Parental Control for Android inštalujete prvýkrát, zobrazí sa vám výzva, aby ste si nastavili rodičovský PIN. Štvorčíselný PIN sa používa na prístup do rodičovských nastavení na zariadení dieťaťa, preto odporúčame použiť heslo, ktoré nebude jednoduché uhádnuť.

6.Ťuknite na OK pre spustenie aplikácie ESET Parental Control for Android.

7.V prípade, že ešte neexistuje žiadny profil dieťaťa, je potrebné ho vytvoriť. Ak chcete vytvoriť nový profil dieťaťa, ťuknite na ikonu + v pravom dolnom rohu obrazovky. Zadajte meno dieťaťa a nastavte Pohlavie, Vek a Dátum narodenia. Na základe veku dieťaťa sa bude regulovať prístup k nevhodným aplikáciám a webovým stránkam. Môžete tiež pridať fotografiu dieťaťa alebo avatar, a to ťuknutím na ikonu fotoaparátu a následným zvolením obrázku zo zariadenia. Nakoniec ťuknite na Uložiť.

 

Nastavenie aplikácie ESET Parental Control for Android na zariadení dieťaťa


important

Rozdiely v sprievodcovi úvodným spustením

Táto príručka je určená pre zariadenia so základným Androidom. Nastavenia povolení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu zariadenia.

1.Vyberte KrajinuJazyk, ktorý chcete v aplikácii ESET Parental Control for Android používať. Ťuknite na Súhlasím. Ťuknutím na tlačidlo Súhlasím vyjadrujete súhlas s podmienkami uvedenými v dokumente Licenčná dohoda s koncovým používateľom a beriete na vedomie Zásady ochrany osobných údajov.

2.Vyberte, či sa chcete zapojiť do Programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov. V nastaveniach aplikácie môžete túto voľbu kedykoľvek zmeniť. Vyberte, či chcete prostredníctvom aplikácie ESET Parental Control for Android od spoločnosti ESET dostávať informácie o zľavách a novinkách. Pre potvrdenie zvolenej možnosti ťuknite na Ďalej.

3.Zvoľte možnosť Dieťa.

4.Prihláste sa do svojho účtu ESET HOME. Ak ešte nemáte vytvorený vlastný účet, je potrebné si ho vytvoriť.

arrow_down_homePrihlásenie sa do existujúceho účtu ESET HOME
arrow_down_homeVytvorenie nového účtu ESET HOME

5.Ak aplikáciu ESET Parental Control for Android používate prvýkrát, zobrazí sa vám výzva, aby ste si nastavili rodičovský PIN. Štvorčíselný PIN sa používa na prístup do rodičovských nastavení na zariadení dieťaťa, preto odporúčame použiť PIN, ktorý nebude jednoduché uhádnuť.

6.Vyberte už existujúci profil dieťaťa alebo vytvorte nový profil. V prípade, že ešte neexistuje žiadny profil dieťaťa, je potrebné ho vytvoriť. Ak chcete vytvoriť nový profil dieťaťa, ťuknite na ikonu +. Zadajte meno dieťaťa a nastavte Pohlavie, Vek a Dátum narodenia. Na základe veku dieťaťa sa bude regulovať prístup k nevhodným aplikáciám a webovým stránkam. Môžete tiež pridať fotografiu dieťaťa alebo avatar, a to ťuknutím na ikonu fotoaparátu a následným zvolením obrázku zo zariadenia. Nakoniec ťuknite na Uložiť.

7.Na ďalšej obrazovke sa vám zobrazia inštrukcie pre zapnutie monitorovania aplikácií. Ťuknite na Ďalej.

8.V nastaveniach zjednodušeného ovládania prejdite do časti Parental Control.

9.Ťuknutím na ikonu prepínača povolíte aplikácii ESET Parental Control for Android používanie tejto služby.

10.Ťuknutím na Povoliť potvrdíte vybranú možnosť.

11.Následne sa vrátite do aplikácie ESET Parental Control for Android. Ťuknutím na Ďalej prejdete na povolenia pre prístup k údajom o používaní.

12.Vyberte Parental Control.

13.Ťuknutím na ikonu prepínača pridelíte aplikácii ESET Parental Control for Android povolenie na prístup k údajom o používaní.

14.Následne vás zariadenie vráti do aplikácie ESET Parental Control for Android. Ťuknutím na Ďalej prejdete na povolenie na prekrytie obrazovky, ktoré aplikácii ESET Parental Control for Android umožní blokovať obrazovku.

15.Ťuknutím na ikonu prepínača povolíte aplikácii ESET Parental Control for Android zobrazovať sa cez ostatné aplikácie.

16.Následne sa vrátite do aplikácie ESET Parental Control for Android. Ťuknutím na Ďalej zapnete ochranu pred odinštalovaním, ktorá bude blokovať pokusy o neoprávnené odinštalovanie aplikácie ESET Parental Control for Android.

17.Ťuknite na Aktivovať túto aplikáciu ako správcu zariadenia.

18.Ťuknutím na Pokračovať prejdete na povolenia potrebné pre správne fungovanie aplikácie ESET Parental Control for Android.

19.Ťuknite na Povoliť, čím umožníte aplikácii ESET Parental Control for Android spravovať hovory.

20.Na položku Povoliť ťuknite iba vtedy, keď aplikáciu ESET Parental Control for Android používate, čím jej umožníte prístup k polohe zariadenia dieťaťa.

21.Ťuknutím na Povoliť umožníte aplikácii ESET Parental Control for Android prístup k polohe na pozadí.

22.Ťuknite na Povoliť vždy.

23.Ťuknutím na Zapnúť dokončíte inštaláciu.

 

Zneužitie účtu hosťa

Ak je na zariadení dieťaťa dostupný účet hosťa, odporúčame ho zakázať. Dieťa ho totiž môže využiť na to, aby obišlo rodičovskú kontrolu poskytovanú aplikáciou ESET Parental Control for Android.

V zariadení so základným Androidom:

1.Na vašom zariadení otvorte Nastavenia.

2.Ťuknite na položku Systém -> Rozšírené nastavenia -> Viacero používateľov.

3.Ťuknutím na ikonu prepínača vypnite funkciu Viacero používateľov.

Tieto nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu vášho zariadenia.


important

Ochrana pred vybitím batérie

Mnoho výrobcov vo svojich zariadeniach s operačným systémom Android vo verzii 5 a novších predstavilo funkciu ochrany batérie pred vybitím alebo iné možnosti šetrenia batérie. Na zariadeniach s takouto funkciou je potrebné vytvoriť výnimku, aby mohla aplikácia ESET Parental Control for Android pracovať aj pri zapnutej funkcii šetrenia batérie. Postup vytvárania takejto výnimky vyhľadajte v dokumentácii poskytovanej výrobcom vášho zariadenia.