ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odinštalovanie

Ak si želáte odinštalovať ESET Parental Control for Android, môžete použiť Sprievodcu odinštalovaním, ktorý je v Rodičovskom režime dostupný z hlavného menu aplikácie po ťuknutí na Nastavenia > Odinštalovať.

Produkt môžete odinštalovať aj manuálne nasledujúcim spôsobom:

1.Ťuknite na ikonu spúšťača launcher na domovskej obrazovke operačného systému Android (alebo prejdite do časti Domov > Menu) a zvoľte Nastavenia > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia. V zozname zrušte označenie položky Parental Control, zadajte vaše prihlasovacie údaje do portálu ESET HOME a ťuknite na možnosť Deaktivovať.

2.Prejdite naspäť na Nastavenia systému Android, zvoľte Spravovať aplikácie > Parental Control a ťuknite na možnosť Odinštalovať.

 

Podrobné inštrukcie, ako tento bezpečnostný produkt odinštalovať, nájdete v nasledujúcom článku Databázy znalostí spoločnosti ESET:
http://support.eset.com/kb5557/