ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ruční vytvoření výjimky

Prostřednictvím ručně definovaného seznamu výjimek v produktu ESET Parental Control for Android můžete dětem povolit nebo zakázat přístup na konkrétní webové stránky.

1.Ťukněte na Pravidla a v sekci Webový strážce na Výjimky.

2.Ťukněte na ikonu +.

3.Do zobrazeného pole zadejte URL adresu, kterou chcete povolit či blokovat.

4.Následně přiřaďte stránce odpovídající hodnocení (nezávadné nebo nevhodné).