ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol historie

V protokolu historie naleznete přehled o aktivitách, které se týkají omezení činností na zařízení dítěte prostřednictvím produktu ESET Parental Control for Android. Najdete zde souhrn všech vámi provedených akcí, díky čemu snadno identifikujete podezřelou aktivitu."

Pokud činnost nepoznáváte, potom zná zřejmě vaše dítě rodičovský PIN nebo heslo k vašemu účtu ESET HOME. V tom případě doporučujeme změnu těchto údajů. Ťukněte na příslušnou činnost a poté na Nastavit rodičovský PIN / Změnit heslo.

Pomocí tohoto filtru lze třídit činnosti dle kategorií:

Dítě – Činnosti prováděné na zařízeních dítěte.

Rodič – Činnosti prováděné na zařízeních rodiče.

Web – Činnosti prováděné v ESET HOME.

Neznámé – Činnosti na zařízeních, odkud byl ESET Parental Control for Android odinstalován.

Pouze podezřelé aktivity – Potenciálně podezřelé činnosti, které mohou zapříčinit překonání nastavených omezení.