Tổng quan

ESET Online Scanner là một công cụ dễ sử dụng miễn phí có thể chạy cùng với bất kỳ phần mềm diệt vi-rút nào hiện có. Công cụ này hỗ trợ kiểm tra thường xuyên và tự động hàng tháng các trường hợp nhiễm vi-rút và các ứng dụng đáng ngờ.

Những tính năng mới ở bản 3.6?

Màn hình Thiết lập

Nâng cấp màn hình—Ứng dụng xác minh liệu ESET Online Scanner đã được cập nhật bản mới nhất hay chưa. Nếu chưa, lựa chọn nâng cấp ESET Online Scanner lên phiên bản mới nhất sẽ được đề xuất.

Tuyển tập email