Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Udostępniona lokalna pamięć podręczna

Udostępniona lokalna pamięć podręczna ESET zwiększa wydajność w środowiskach zwirtualizowanych dzięki wyeliminowaniu skanowania duplikatów w sieci. Daje to pewność, że każdy plik zostanie przeskanowany tylko raz i będzie przechowywany w udostępnionej pamięci podręcznej. By zapisywać w lokalnej pamięci podręcznej informacje dotyczące skanowania plików i folderów w sieci, należy włączyć przełącznik Opcja pamięci podręcznej. Wykonanie nowego skanu spowoduje, że program ESET Mail Security wyszuka skanowane pliki w pamięci podręcznej. Jeśli pliki będą zgodne, zostaną wyłączone ze skanowania.

W ustawieniach Serwer pamięci podręcznej znajdują się następujące pozycje:

Nazwa hosta— nazwa lub adres IP komputera, na którym umiejscowiona jest pamięć podręczna.

Port— liczba portów używanych do komunikacji (taka sama, jak w ustawieniu Udostępniona lokalna pamięć podręczna).

Hasło— ustawienie hasła do udostępnionej lokalnej pamięci podręcznej, jeśli jest wymagane.