Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wyłączenia automatyczne

Twórcy aplikacji i systemów operacyjnych przeznaczonych do serwerów zalecają w przypadku większości swoich produktów wyłączanie zestawów krytycznych plików i folderów roboczych ze skanowania w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania. Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania może mieć niekorzystny wpływ na wydajność serwera, co może prowadzić do konfliktów, a nawet przeszkadzać niektórym aplikacjom w uruchomieniu się na serwerze. Wyłączenia pomagają ograniczyć do minimum ryzyko potencjalnych konfliktów i zwiększyć ogólną wydajność serwera, gdy jest na nim uruchomione oprogramowanie do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem. Zobacz pełną listę plików wykluczonych ze skanowania w produktach serwerowych firmy ESET.

ESET Mail Security identyfikuje krytyczne aplikacje serwerowe i pliki serwerowych systemów operacyjnych, a następnie automatycznie dodaje je do listy wyłączeń. Wszystkie wyłączenia automatyczne są domyślnie włączone. Za pomocą suwaka można wyłączyć/włączyć poszczególne wyłączenia aplikacji serwera, co będzie miało następujące skutki:

Po włączeniu wszystkie należące do nich krytyczne pliki i foldery zostaną dodane do listy plików wyłączonych ze skanowania. Przy każdym ponownym uruchomieniu serwera, w przypadku wystąpienia zmian w systemie lub aplikacji (na przykład po zainstalowaniu nowej aplikacji serwerowej), system przeprowadza automatyczne sprawdzanie wyłączeń i aktualizuje listę. To ustawienie gwarantuje, że zalecane wyłączenia automatyczne są zawsze stosowane.

Po wyłączeniu automatycznie wyłączone pliki i foldery zostaną usunięte z listy. Ustawienie to nie wpłynie na wszelkie wyłączenia zdefiniowane przez użytkownika.

Automatyczne wykluczenia na serwerach Exchange są oparte na zaleceniach firmy Microsoft. Program ESET Mail Security stosuje tylko „Wyłączenia katalogów/folderów” („Wyłączenia procesów” i „Wyłączenia rozszerzeń nazw plików” nie są stosowane). Szczegółowe informacje można znaleźć w następujących artykułach w bazie wiedzy firmy Microsoft:

Zalecenia dotyczące skanowania w poszukiwaniu wirusów na komputerach przedsiębiorstwa z obsługiwanymi obecnie wersjami systemu Windows

Zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów na komputerze z programem Exchange Server z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Skanowanie antywirusowe na poziomie plików w programie Exchange 2007

Skanowanie antywirusowe na poziomie plików w programie Exchange 2010

Oprogramowanie antywirusowe w systemie operacyjnym na serwerach Exchange (Exchange 2013)

Uruchamianie oprogramowania antywirusowego dla systemu Windows na serwerach Exchange 2016


note

Istnieją również wyłączenia plików bazy danych Exchange w przypadku aktywnych i pasywnych baz danych w grupie DAG (grupa dostępności bazy danych) znajdujących się na serwerze lokalnym. Lista wyłączeń automatycznych jest aktualizowana co 30 minut. Każdy nowo utworzony plik bazy danych Exchange zostaje automatycznie wyłączony — bez względu na to, czy baza jest aktywna, czy pasywna.

W celu identyfikacji i wygenerowania automatycznych wyłączeń, ESET Mail Security używa dedykowanej aplikacji eAutoExclusions.exe, znajdującej się w folderze instalacyjnym. Żadna interakcja ze strony użytkownika nie jest potrzebna. W celu wyświetlenia listy wykrytych aplikacji serwerowych w systemie użytkownika należy użyć wiersza polecenia poprzez uruchomienie programu eAutoExclusions.exe -servers. Aby wyświetlić pełną składnię, użyj polecenia eAutoExclusions.exe -?.