Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Shell

Istnieje możliwość skonfigurowania uprawnień dostępu do ustawień i funkcji produktu oraz danych przy użyciu poleceń eShell. W tym celu należy zmienić ustawienie Zasady wykonywania powłoki ESET Shell. Ustawienie domyślne to Ograniczona obsługa skryptów, ale w razie potrzeby można je zmienić, wprowadzając ustawienie Wyłączone, Tylko do odczytu lub Pełny dostęp.

Wyłączone

Brak możliwości używania interfejsu eShell. Możliwa jest jedynie konfiguracja samego interfejsu eShell w kontekście ui eshell. Można dostosować wygląd interfejsu eShell, ale nie można uzyskać dostępu do żadnych ustawień produktu ani danych.

Tylko do odczytu

Interfejs eShell może być używany jako narzędzie do monitorowania. Możliwe jest wyświetlanie wszystkich ustawień, zarówno w trybie interaktywnym, jak i wsadowym, ale nie można modyfikować żadnych ustawień, funkcji ani danych.

Ograniczona obsługa skryptów

W trybie interaktywnym można wyświetlać i modyfikować wszystkie ustawienia, funkcje i dane. W trybie wsadowym interfejs eShell działa w trybie zbliżonym do trybu tylko do odczytu, jednak w przypadku korzystania z podpisanych plików wsadowych można edytować ustawienia i modyfikować dane.

Pełny dostęp

Dostęp do wszystkich ustawień jest nieograniczony zarówno w trybie interaktywnym, jak i w trybie wsadowym (przy uruchamianiu plików wsadowych). Można wyświetlać i modyfikować dowolne ustawienia. W celu uruchomienia interfejsu eShell z pełnym dostępem należy użyć konta administratora. Podwyższenie poziomu uprawnień jest również wymagane, gdy włączona jest obsługa UAC.