Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie bazy danych skrzynek pocztowych pakietu Office 365

Program ESET Mail Security udostępnia funkcję skanowania środowisk hybrydowych pakietu Office 365. Jest ona dostępna i widoczna w programie ESET Mail Security tylko, gdy jest używane hybrydowe środowisko Exchange (na miejscu w organizacji i w chmurze). Oba scenariusze routingu są obsługiwane: Exchange Online i na miejscu w organizacji. Więcej szczegółowych informacji zawiera artykuł dotyczący routingu przesyłania we wdrożeniach hybrydowych programu Exchange.

Możesz skanować zdalne skrzynki pocztowe pakietu Office 365 i foldery publiczne tak samo jak w przypadku tradycyjnego skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie.

off365_target

Pełne skanowanie bazy danych poczty e-mail w dużych środowiskach może wiązać się z niepożądanymi obciążeniami systemu. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchamiać skanowanie konkretnych baz danych lub skrzynek pocztowych. Aby dodatkowo zminimalizować wpływ na system, należy filtra czasu u góry okna. Na przykład zamiast używać opcji Skanuj wszystkie wiadomości można wybrać Skanuj wiadomości zmodyfikowane w ostatnim tygodniu.

Zalecamy skonfigurowanie konta Office 365. Naciśnij klawisz F5 i wybierz kolejno opcje Serwer > Skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie. Dodatkowe informacje zawiera sekcja Szczegóły konta skanowania bazy danych.

Aby wyświetlić aktywność skanowania skrzynki pocztowej pakietu Office 365, wybierz kolejno opcje Pliki dziennika > Skanowanie bazy danych skrzynek pocztowych.