Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie bazy danych skrzynek pocztowych

Pełne skanowanie bazy danych poczty e-mail w dużych środowiskach może wiązać się z niepożądanymi obciążeniami systemu. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchamiać skanowanie konkretnych baz danych lub skrzynek pocztowych. Aby zminimalizować wpływ na system serwera, należy filtrować obiekty docelowe skanowania według znaczników czasu wiadomości.


important

Niepoprawnie zdefiniowane reguły skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie mogą spowodować nieodwracalne zmiany w bazach danych skrzynek pocztowych. Przed pierwszym uruchomieniem skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie z ustawionymi regułami należy się upewnić, że wykonano aktualną kopię zapasową baz danych skrzynek pocztowych. Zdecydowanie warto też sprawdzić, czy reguły działają zgodnie z oczekiwaniami.

Aby to zweryfikować, zdefiniuj reguły tylko z czynnością Zapisz w dzienniku zdarzeń, ponieważ inne czynności mogą spowodować zmiany w bazach danych skrzynek pocztowych. Po zweryfikowaniu można dodać czynności powodujące usuwanie danych, takie jak Usuń załącznik.

Wymienione niżej typy obiektów są skanowane zarówno w folderach publicznych, jak i w skrzynkach pocztowych użytkowników:

E-mail

Posty

Elementy kalendarza (spotkania/terminy)

Zadania

Kontakty

Dzienniki

Można wybrać z listy rozwijanej, które wiadomości mają być skanowane na podstawie ich znaczników czasowych. Można na przykład wybrać Skanowanie wiadomości zmodyfikowanych w ciągu ostatniego tygodnia. W razie potrzeby można również wybrać Skanowanie wszystkich wiadomości.

Aby włączyć lub wyłączyć skanowanie załączników wiadomości, zaznacz pole wyboru obok opcji Skanuj tylko wiadomości z załącznikami. Kliknij opcję Edytuj, by wybrać folder publiczny, który ma być skanowany.

Kliknij ikonę gear i zmodyfikuj interwał na Zatrzymaj skanowanie, jeśli trwa dłużej niż (minut(y)), a następnie zmień czas na preferowany (od 1 do 2880 minut).

on_demand_db_scan

Zaznacz pola wyboru obok baz danych serwera i skrzynek pocztowych, które mają być skanowane. Filtr umożliwia szybkie wyszukiwanie baz danych i skrzynek pocztowych, szczególnie wówczas, gdy liczba skrzynek pocztowych w infrastrukturze systemu Exchange jest duża.

on_demand_db_scan02

Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać skanowane obiekty i parametry w profilu skanowania na żądanie. Możesz teraz kliknąć opcję Skanuj. Jeśli nie określono wcześniej szczegółów konta skanowania bazy danych, pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o podanie poświadczeń. Jeśli szczegóły konta zostały już podane, skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie zostanie rozpoczęte.

Jeśli nie widzisz wbudowanej skrzynki pocztowej administratora, sprawdź, czy atrybut UserPrincipalName nie jest pusty.


note

Użytkownicy oprogramowania Microsoft Exchange Server 2007 lub 2010 mają do wyboru ochronę bazy danych skrzynek pocztowych oraz skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie. W danej chwili może być aktywny tylko jeden typ ochrony. W przypadku wybrania skanowania bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie konieczne jest wyłączenie integracji ochrony bazy danych skrzynek pocztowych w oknie Ustawienia zaawansowane > Serwer. W przeciwnym razie skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie nie będzie dostępne.