ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Görev yürütme

Aşağıdaki zamanlama seçeneklerinden birini belirleyin:

Bir kere - Görev önceden belirlenen tarih ve saatte yalnızca bir kere gerçekleştirilir. Görevi yalnızca bir kez, belirli bir zamanda çalıştırmak için kullanılır. Görev yürütme alanında başlangıç tarihini ve bir kez çalıştırma zamanını belirtin.

Yinelenen - Görev belirtilen zaman aralığında (dakika olarak) gerçekleştirilir. Görev yürütme alanında görevin her gün yürütüleceği saati seçin.

Günlük - Görev her gün tekrarlayan bir şekilde belirtilen saatte çalıştırılır.

Haftalık - Görev seçilen günlerde ve saatte haftada bir veya birkaç kere çalıştırılır. Görevi belirtilen günde ve saatte başlayarak haftanın yalnızca belirli günlerinde tekrarlayarak çalıştırmak için kullanılır. Görevin yürütülme saati alanında başlangıç saatini belirtin. Görevin çalıştırılacağı günü veya haftanın günlerini seçin.

Olay tetiklediğinde - Görev belirtilen olaydan sonra gerçekleştirilir.

Pil gücüyle çalışırken görevi atla

Bu seçenek etkinleştirilirse görevin başlatılması gereken saatte sistem pil gücüyle çalışıyorsa görev başlatılmaz (örneğin, UPS'te çalışan bilgisayarlar).

Görevi belirli hesap altında çalıştır

Zamanlanmış görevi (Harici uygulamayı çalıştır veya İsteğe bağlı bilgisayar taraması) çalıştırmak için belirli bir hesabın kullanıcı adını ve parolasını ayarlayın. NAS veya başka bir paylaşılan depolama alanı gibi ağ paylaşımını taramak istiyorsanız İsteğe bağlı bilgisayar taraması görevini çalıştırmak için bunu kullanın.


note

Belirli bir hesap altındaki görevi çalıştırmak için kullandığınız kullanıcı hesabının Toplu iş olarak giriş yapmasına izin verildiğinden emin olun (SeBatchLogonRight). İlke Ayarları'nı Grup İlkesi Yönetimi aracını (Güvenlik Ayarları > Yerel İlkeler > Kullanıcı Hakları Ataması > Toplu iş olarak giriş yap) kullanarak denetleyebilirsiniz.