ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Küme sihirbazı - Küme ayarları

Küme adını ve ağ özelliklerini tanımlayın (gerekirse).

Küme adı

Kümeniz için bir ad yazıp İleri'yi tıklayın.

Dinleme bağlantı noktası - (varsayılan bağlantı noktası 9777'dir)

Ağ ortamınızda zaten 9777 bağlantı noktasını kullanıyorsanız, kullanılmayan diğer bağlantı noktasını belirtin.

Bağlantı noktasını Windows güvenlik duvarında aç

Seçildiğinde Windows Güvenlik Duvarı'nda bir kural oluşturulur.