ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Şüpheli dosya

Gözlemlenen kötü amaçlı yazılımdan etkilenme işaretleri ve belirtileri

Bilgisayarınızda gözlemlenen kötü amaçlı yazılım davranışlarının açıklamasını girin.

Dosya kaynağı (URL adresi veya satıcı)

Dosyanın kaynağını (nereden edindiğinizi) ve bu dosyaya ne şekilde ulaştığınızı girin.

Notlar ve ek bilgiler

Buraya şüpheli dosyanın tanımlanmasına yardımcı olabilecek ek bilgiler veya bir açıklama girebilirsiniz.


note

İlk parametre olan - Gözlemlenen kötü amaçlı yazılımdan etkilenme işaretleri ve belirtileri - öğesinin belirtilmesi zorunludur, ancak örneklerin tanımlama sürecinde laboratuvarlarımıza önemli ölçüde yardımcı olacak ek bilgiler de sağlanmalıdır.