Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie nowej reguły

Aby utworzyć nową regułę, wybierz ikonę +.

1.W sekcji Co wybierz pozycję Blokuj lub Zezwól, aby określić typ reguły dotyczącej połączeń i wiadomości. Wybierz kierunek połączeń do blokowania (domyślnie jest wybrana opcja Przychodzące).

2.W sekcji Kto wybierz opcję, aby określić numery telefonów, które będzie obejmować reguła.

Osoba — wybierz osobę z listy kontaktów lub dodaj imię i nazwisko i numer ręcznie. Do jednego imienia i nazwiska możesz przypisać więcej numerów telefonów, klikając przycisk + w sekcji Numer telefonu.

Grupa — program ESET Mobile Security rozpoznaje grupy kontaktów zapisane w obszarze Kontakty (np. Rodzina, Znajomi lub Praca).

Opcja Wszystkie nieznane numery obejmuje wszystkie numery telefonów niezapisane na liście kontaktów. Ta opcja umożliwia zablokowanie niepożądanych połączeń (np. nieoczekiwanych ofert handlowych) lub dzwonienia pod nieznane numery przez dzieci.

Opcja Wszystkie znane numery obejmuje wszystkie numery telefonów zapisane na liście kontaktów.

Opcja Wszystkie numery blokuje wszystkie połączenia przychodzące.

Opcja Ukryte numery dotyczy wszystkich rozmówców, którzy ukrywają swój numer telefonu za pomocą usługi Calling Line Identification Restriction (CLIR).

3.W sekcji Kiedy wybierz pozycję Zawsze lub Niestandardowy, aby określić przedział czasu i dni tygodnia, podczas których będzie obowiązywać ta reguła. Domyślnie wybrana jest sobota i niedziela.

Instrukcję z ilustracjami zawiera ten artykuł bazy wiedzy.


note

Filtr połączeń za granicą

w przypadku pobytu za granicą wszystkie numery telefonów na liście muszą być poprzedzone międzynarodowym numerem kierunkowym (np. +1610100100).