Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Inspekcja sieci

Funkcja Inspekcja sieci umożliwia wyszukiwanie w sieci urządzeń podłączonych do routera oraz sprawdzanie ich luk w zabezpieczeniach. Funkcja Inspekcja sieci skanuje sieć dwuetapowo.

Najpierw funkcja Inspekcja sieci wyszukuje w sieci podłączone urządzenia. Jeżeli wykryje nowe urządzenie, wyświetli powiadomienie, a urządzenie zostanie oznaczone gwiazdką. Urządzenia w sieci możesz wykrywać ręcznie, wybierając pozycję Skanuj sieć. Urządzenia można także wykrywać automatycznie. W tym celu dotknij ikony menu three_dots_menu > Ustawienia i wybierz opcję Automatycznie wykrywaj urządzenia.

Na drugim etapie skanowania funkcja Inspekcja sieci sprawdza luki w zabezpieczeniach podłączonych urządzeń, takie jak otwarte porty, słabe nazwy użytkownika i hasła użytkowników routera, problemy z oprogramowaniem firmware routera itp. Atakujący mogą wykorzystywać takie luki do przejęcia kontroli nad routerem oraz innymi podłączonymi do niego urządzeniami. Routery i urządzenia kontrolowane przez włamywaczy mogą służyć do gromadzenia informacji o użytkowniku, udziału w atakach rozproszonej odmowy usługi (DDoS) itp.

 

Funkcja Inspekcja sieci zapewnia także wyczerpującą listę urządzeń podłączonych do sieci, dzięki której można sprawdzić, kto nawiązuje połączenia z siecią użytkownika. Na tej podstawie można zarządzać dostępem urządzeń do sieci z interfejsu routera w przeglądarce, w tym także tego dostępu odmówić. Do interfejsu routera można przejść bezpośrednio z funkcji Sieć domowa, wybierając router i opcję Otwórz interfejs sieciowy.

Podłączone urządzenia można wyświetlać na liście lub w formacie wizualnym:

list-ch-icon Widok listy — podłączone urządzenia są wyświetlane w standardowym widoku listy z routerem u góry, po którym następują urządzenia będące online, a w dalszej kolejności — historia uprzednio podłączonych urządzeń.

sonar-cm-icon Widok sonaru — urządzenia są wyświetlane w formacie półkola, w którego środku znajduje się router. W drugiej warstwie od środka są wyświetlane urządzenia aktualnie online. W trzeciej warstwie jest wyświetlana historia uprzednio podłączonych urządzeń. Między urządzeniami można przechodzić, dotykając przycisków ze strzałkami lub przewijając w kierunku kółka.

 

Aby ułatwić sobie zarządzanie urządzeniami, można przypisać im kategorie (np. Smartfon, Telewizor, Konsola, Komputer) i zamienić standardowe nazwy producenta lub adresy IP na bardziej zrozumiałe nazwy (np. SM-G955F na telefon Pawła, 192.168.1.52 na komputer Kasi itp.).

Aby zmienić nazwy urządzeń w funkcji Inspekcja sieci, wybierz ikonę urządzenia, a następnie wybierz ikonę ołówka w prawym górnym rogu ekranu, wybierz kategorię, wpisz nazwę urządzenia i wybierz przycisk OK.


important

Inspekcja sieci działa tylko na urządzeniach z systemem Android 12 lub starszą wersją.