Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Filtr połączeń

Filtr połączeń blokuje połączenia przychodzące i wychodzące na podstawie ustawionych reguł.

Zablokowaniu połączenia przychodzącego nie towarzyszy wyświetlenie żadnego powiadomienia. Aby sprawdzić, czy istnieją połączenia, które mogły zostać zablokowane przypadkowo, przejrzyj Dziennik połączeń.

Zablokuj ostatnią osobę dzwoniącą — naciśnięcie tej opcji blokuje połączenia przychodzące od ostatniego numeru telefonu. Spowoduje to utworzenie nowej reguły.

Reguły

Aby utworzyć nową regułę, wybierz ikonę +. Więcej informacji zawiera następny rozdział.

Aby zmodyfikować istniejącą regułę, wybierz ją na liście reguł. Aby usunąć wpis z listy Reguły, wybierz go i naciśnij ikonę usuwania .

Dziennik połączeń

Sekcja Dziennik połączeń zawiera dziennik wszystkich połączeń zablokowanych przez Filtr połączeń. Każdy dziennik zawiera nazwę połączenia, związany z nim numer telefonu oraz datę i godzinę zdarzenia.


note

Urządzenia bez karty SIM

Filtr połączeń nie działa na urządzeniach, które nie obsługują funkcji połączeń i wiadomości.


warning

Połączenia wychodzące

Filtr połączeń nie blokuje połączeń wychodzących w wersji aplikacji ESET Mobile Security pobranej ze sklepu Google Play.


warning

Obsługa systemu Android

Filtr połączeń jest dostępny tylko na urządzeniach z systemem Android 6 lub nowszym.

Blokowanie numerów telefonów przy użyciu symboli wieloznaczności

Przy użyciu symboli wieloznaczności opisanych w poniżej tabeli można blokować szereg numerów:

Symbol wieloznaczności

Opis

*

reprezentuje wiele znaków

?

reprezentuje pojedynczy znak


example

Przykład

Jeśli nie chcesz odbierać połączeń z określonego kraju, wpisz kod kraju oraz symbol wieloznaczności * w polu Numer telefonu komórkowego, a wszystkie połączenia przychodzące z tego kraju zaczynające się od tego wzorca numerycznego zostaną zablokowane. Jeśli postanowisz wykluczyć numer z tego kraju, dodaj nową regułę z działaniem Zezwól. Na poniższym rysunku pokazano, jak zablokować wszystkie połączenia ze Słowacji.

wildcards