Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Audyt zabezpieczeń

Audyt zabezpieczeń ułatwia monitorowanie i zmienianie ważnych ustawień urządzenia. Przejrzyj uprawnienia aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, aby zapobiec zagrożeniom.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję Audyt zabezpieczeń oraz jej komponenty, wybierz przycisk menu three_dots_menu, a następnie wybierz pozycję Wyłącz monitorowanie urządzenia lub Wyłącz audyt aplikacji.

Monitorowanie urządzenia

Audyt aplikacji