Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Monitorowanie urządzenia

W sekcji Monitorowanie urządzenia dostępnej w Audycie zabezpieczeń określ komponenty urządzenia monitorowane przez program ESET Mobile Security.

Możesz wyłączyć monitorowanie każdego komponentu.

1.Naciśnij komponent, który chcesz wyłączyć.

2.Naciśnij ikonę menu three_dots_menu.

3.Naciśnij pozycję Wyłącz.

Wi-Fi

Twoje dane mogą zostać z łatwością przechwycone. Uważaj podczas otwierania lub przesyłania poufnych informacji firmowych lub osobistych bez odpowiedniego szyfrowania przez aplikację. Komponent Wi-Fi wskazuje problem podczas próby uzyskania dostępu do potencjalnie niebezpiecznej sieci.

Pamięć

Mała ilość pamięci może powodować problemy podczas instalowania nowych aplikacji oraz może spowolnić działanie aplikacji już zainstalowanych. Funkcja pamięci wskazuje problem, jeśli używane jest więcej niż 95% pamięci wewnętrznej.

Roaming danych

Wyłącz roaming danych, gdy przebywasz poza swoją siecią, aby zapobiec kosztownym opłatom za usługi. Funkcja roamingu sygnalizuje problemy tylko wtedy, gdy urządzenie aktywnie korzysta z sieci roamingowej.

Roaming połączeń

Opłaty za usługi mogą wzrosnąć, jeżeli korzystasz z roamingu. Funkcja roamingu sygnalizuje problemy tylko wtedy, gdy urządzenie aktywnie korzysta z sieci roamingowej.

Tryb debugowania

Tryb debugowania USB jest przeznaczony tylko do tworzenia oprogramowania. Urządzenie podłączone do komputera przez USB używane w trybie debugowania może być podatne na zagrożenia.

Urządzenie zrootowane

Zrootowane urządzenia umożliwiają oprogramowaniu stron trzecich nieograniczony dostęp do systemu operacyjnego, który może mieć dostęp do danych poufnych. Ta funkcja wskazuje na problem, jeśli urządzenie zostało zrootowane (przyznano dostęp superużytkownika).