Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Funkcja Anti-Theft

Funkcja ESET Anti-Theft chroni urządzenie mobilne przed nieupoważnionym dostępem, umożliwia monitorowanie obcych działań oraz określa lokalizację urządzenia. W przypadku zgubienia urządzenia funkcja umożliwia również wyświetlanie wiadomości dla znalazcy.

ESET Anti-Theft wymaga następujących uprawnień:

Dostęp do kamery w celu zrobienia zdjęć intruzowi.

Dostęp do edycji plików w celu zdalnego usuwania poufnych danych.

Dostęp do danych o lokalizacji, aby namierzyć urządzenie w przypadku jego zaginięcia.

Dostęp do informacji o aktywności fizycznej, aby rozpoznać, kiedy urządzenie jest przenoszone.

Dostęp do danych o lokalizacji w tle śledzenie urządzenia w przypadku jego zaginięcia, nawet gdy program ESET Mobile Security jest zamknięty lub nieużywany. Udzielając tego uprawnienia, wybierz opcję Zezwalaj przez cały czas, aby zapewnić pełną ochronę.

Uprawnienia dostępu do informacji o użyciu, aby zezwolić na odbieranie połączeń na urządzeniu, jeśli zostanie zablokowane.

Dostęp administratora urządzenia, aby zapobiec nieautoryzowanej dezinstalacji ESET Mobile Security. Po aktywowaniu administratora urządzenia zostaniesz poproszony o utworzenie kodu PIN w celu ochrony ważnych ustawień w programie ESET Mobile Security.

Dostęp do informacji o telefonie, aby wykryć wyjęcie karty SIM. Twoje urządzenie zostanie zablokowane po wyjęciu karty SIM.

Aby skonfigurować ochronę Anti-Theft w aplikacji ESET Mobile Security, przeczytaj artykuł z bazy wiedzy „Konfigurowanie ochrony Anti-Theft w aplikacji ESET Mobile Security dla systemu Android”. (Artykuły z bazy wiedzy nie są dostępne we wszystkich językach).

Automatyczna blokada urządzenia

Poza blokowaniem urządzenia z poziomu portalu ESET HOME można skonfigurować program ESET Mobile Security, aby automatyczne blokował urządzenia po wykonaniu jednej z następujących czynności:

Wyjęcie karty SIM — urządzenie zostanie zablokowane w przypadku wyjęcia zaufanej karty SIM. Aby wyjąć i sprawdzić jedną z zaufanych kart SIM, naciśnij pozycję Zarządzaj zaufanymi kartami SIM, wybierz kartę SIM, którą chcesz wyjąć, a następnie naciśnij ikonę kosza action_button_delete. Aby dodać zaufaną kartę SIM, włóż kartę SIM do urządzenia. Jeśli automatyczna blokada urządzenia jest włączona, odblokuj urządzenie. ESET Mobile Security wyświetli monit o potwierdzenie, że nowa karta SIM jest zaufana.


warning

Dostępność funkcji automatycznej blokady po wyjęciu karty SIM

Funkcja automatycznej blokady urządzenia po wyjęciu karty SIM nie jest dostępna na urządzeniach obsługiwanych wyłącznie przy użyciu technologii CDMA, WCDMA lub WiFi.

[X] nieudanych prób odblokowania — po włączeniu tej funkcji urządzenie będzie automatycznie blokowane po ustalonej liczbie nieudanych prób odblokowania. Dozwoloną liczbę prób można zmienić w ustawieniach funkcji Anti-Theft. W przypadku nieudanego odblokowania wskutek pomyłki można podać prawidłowe hasło w ciągu 30 sekund. Dostępny czas można zmienić w pozycji Czas na poprawienie w ustawieniach funkcji Anti-Theft. Można również całkowicie wyłączyć czas na poprawienie — urządzenie będzie wtedy blokowane natychmiast po ustalonej liczbie nieudanych prób odblokowania.

Gdy urządzenie jest zablokowane, można wyświetlić informację umożliwiającą skontaktowanie się z właścicielem urządzenia. Także pozwolić urządzeniu na robienie za pomocą obu aparatów zdjęć osób próbujących odblokować urządzenie.

Po zablokowaniu urządzenia

Gdy Twoje urządzenie zostanie zablokowane, możesz ustawić, aby zostały wykonane następujące czynności:

Opcja Pokaż dane kontaktowe wyświetla dane Właściciela kontaktu po wprowadzeniu błędnego kodu blokady ekranu. Dotknij opcji Edytuj dane kontaktowe, aby wpisać dane kontaktowe wyświetlane po utracie urządzenia. Twój adres e-mail ESET HOME jest wpisywany domyślnie.

Opcja Zrób zdjęcie zapisuje zdjęcia z tylnego i przedniego aparatu w Galerii urządzenia i portalu Anti-Theft w przypadku nieudanej próby odblokowania lub usunięcia karty SIM.

Jak odblokować urządzenie mobilne

Jeśli urządzenie mobilne zostało zablokowane za pośrednictwem portalu ESET Anti-Theft lub program ESET Mobile Security for Android zablokował urządzenie mobilne, potrzebny będzie dostęp do hasła do ESET HOME.


important

Odblokowywanie urządzenia zarządzanego przez kogoś innego

Jeśli ESET Mobile Security for Android jest zarządzane przez konto ESET HOME innej osoby, wpisz hasło do tego konta, aby odblokować urządzenie.

Instrukcje wizualne dotyczące odblokowywania urządzenia mobilnego można znaleźć w następującym artykule bazy wiedzy firmy ESET (dostępnym w języku angielskim i kilku innych językach).