Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia funkcji Anti-Theft

Zablokuj po nieudanych próbach

Wybierz liczbę dozwolonych nieudanych prób odblokowania, po których urządzenie zostanie zablokowane. Aby ustawić liczbę prób odblokowania, naciśnij przycisk three_dots_menu na ekranie usługi Anti-Theft, wybierz Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zablokuj po nieudanych próbach i wybierz liczbę dozwolonych prób.

Czas na poprawienie

Jeśli włączono funkcję "Zablokuj po nieudanych próbach", urządzenie będzie blokowane po wybranej liczbie nieudanych prób odblokowania. Wyłącz funkcję "Czas na poprawienie", aby urządzenie było blokowane natychmiast po wybranej liczbie nieudanych prób odblokowania, lub ustaw czas na odblokowanie urządzenia zanim zostanie ono zablokowane po wybranej liczbie nieudanych prób.


note

Przykład

Funkcja Zablokuj po nieudanych próbach jest włączona, a liczba dozwolonych nieudanych prób to 3.

Czas na poprawienie jest ustawiony na 15 sekund.

Po trzykrotnym narysowaniu nieprawidłowego wzoru odblokowania użytkownik ma 15 sekund na narysowanie prawidłowego wzoru — w przeciwnym razie ESET Mobile Security zablokuje urządzenie.

Edytuj dane kontaktowe

Jeśli urządzenie zostanie oznaczone jako zgubione w portalu ESET Anti-Theft lub zablokowane po przekroczeniu liczby dozwolonych prób odblokowania, informacje z sekcji Szczegóły kontaktu zostaną wyświetlone na ekranie zablokowanego urządzenia, aby pomóc jego znalazcy skontaktować się z Tobą.

Te informacje mogą obejmować następujące elementy:

Wyświetlany komunikat (opcjonalnie)

Nazwa (opcjonalnie)

Numer telefonu (inny niż własny)

Adres e-mail (opcjonalnie)

 

Zarządzaj zaufanymi kartami SIM

Ta opcja umożliwia usunięcie lub zmianę nazwy włożonej karty SIM. Aby dodać nową zaufaną kartę SIM, włóż kartę SIM do urządzenia. Urządzenie zostanie zablokowane. Odblokuj urządzenie przy użyciu kodu zabezpieczającego. Zostanie wyświetlony monit o dodanie nowo włożonej karty SIM do listy zaufanych kart SIM. Jeśli nie dodasz tej karty SIM do listy, ochrona SIM pozostanie wyłączona.

Zmień typ blokady

Wybierz sposób odblokowania funkcji ESET Anti-Theft. Podczas konfiguracji funkcji Anti-Theft kod PIN jest ustawiany jako domyślny sposób odblokowania. Można zmienić kod PIN na odblokowywanie za pomocą wzoru.

Użyj odcisku palca

Gdy ta opcja jest włączona, możesz użyć odcisku palca zapisanego w urządzeniu, aby odblokować funkcję Anti-Theft.