Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona SMS i Ochrona powiadomień

Ochrona SMS i Ochrona powiadomień chronią Cię przed smishingiem.

Smishing pochodzi z połączenia słów phishing i SMS (Short Message Service). Dlatego zagrożenie to może być czasem określane jako phishing SMS. Atakujący używają wiadomości SMS, ponieważ ludzie bardziej ufają SMS-om niż e-mailom.

Ochrona SMS chroni przed smishingiem pochodzącym z wiadomości SMS. Jednak zagrożenie może rozprzestrzeniać się również z dowolnej platformy komunikacyjnej. W tym miejscu wkracza Ochrona powiadomień. Po otrzymaniu wiadomości SMS lub powiadomienia (na przykład po otrzymaniu wiadomości w aplikacji Whatsapp),ESET Mobile Security analizuje link. Analiza może zakończyć się trzema wynikami:

Nie znaleziono zagrożeń.

Znalezienie Potencjalnie niepożądanej zawartości. Treść wiadomości lub powiadomienia może nie stwarzać bezpośredniego zagrożenia. Intencja nie jest tak jednoznacznie szkodliwa jak inne rodzaje szkodliwego oprogramowania, np. wirusy lub konie trojańskie. Może jednak instalować niechciane oprogramowanie, zmieniać sposób działania urządzenia cyfrowego, a także wykonywać działania niezatwierdzone lub nieoczekiwane przez użytkownika.

Znaleziono niebezpieczne treści. Ta wiadomość lub powiadomienie zawiera niebezpieczne lub phishingowe linki. Zalecamy, aby nie otwierać zawartości i usunąć wiadomość lub powiadomienie.


important

Usuwanie wiadomości i powiadomień

Ze względów bezpieczeństwa ESET Mobile Security nie może usuwać wiadomości i powiadomień za Ciebie. Niebezpieczne treści należy usunąć ręcznie.

Jak działa smishing

1.Osoba atakująca wysyła wiadomość zawierającą łącze do strony internetowej.

2.Zwykle prowadzi ono do witryny phishingowej, która może próbować nakłonić Cię do podania danych osobowych. Można je wykorzystać np. do kradzieży pieniędzy lub popełnienia kolejnych oszustw. Łącze może również prowadzić do złośliwej witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie lub próbować nakłonić Cię do jego pobrania.

Oznaki smishingu

Podejrzany numer telefonu, na przykład numer zagraniczny lub o niestandardowej długości.

Wiadomość zawiera nieznane pliki lub łącza.

Wiadomości smishingowe zwykle mają pilny ton.

Wiadomości smishingowe często udają informację o nagrodzie lub zwycięstwie.