ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání nového pravidla

Pro vytvoření nového pravidla ťukněte na ikonu +.

1.Pro přidání nového pravidla ťukněte na ikonu + v pravém horním rohu. Vyberte možnost povolit nebo blokovat v závislosti na tom, kterou chcete použít. V sekci Co vyberte akci (povolit nebo blokovat), kterou chcete použít. Zároveň definujte směr hovoru (standardně jsou vybrány příchozí hovory).

2.V sekci Kdo vyberte telefonní čísla, pro která bude pravidlo platné.

Osoba – vyberte ze seznamu kontaktů nebo jméno a telefonní číslo zadejte ručně. Více telefonních čísel k jednomu jménu přiřadíte ťuknutím na ikonu + v sekci Telefonní číslo.

Skupina – ESET Mobile Security rozpoznává používané skupiny ve vašem seznamu kontaktů (například Rodina, Přátelé, Práce).

All unknown numbers will include all phone numbers not saved in your contact list. Tuto možnost můžete použít pro blokování nežádoucích hovorů (např. "marketingové hovory") nebo zabránění dětem ve vytáčení neznámých čísel.

Všechna známá čísla – tento seznam obsahuje všechna telefonní čísla z vašeho seznamu kontaktů.

Všechna čísla – blokovány budou všechny příchozí hovory.

Skrytá čísla – volající, kteří mají své telefonní číslo záměrně skryto pomocí Call Line Identification Restriction (CLIR).

3.Pokud chcete uplatnit pravidlo pouze v určitou dobu, v sekci Kdy ťukněte na Vždy a vyberte možnost Vlastní. Poté ve spodní části obrazovky zadejte den a čas, ve kterém chcete pravidlo použít. Standardně je vybrána sobota a neděle a čas od 22:00 do 6:00.

Podrobnější informace včetně obrázků naleznete v Databázi znalostí.


note

Filtr v zahraničí

Pokud jste v zahraničí, všechna telefonní čísla zadaná v seznamu musí obsahovat mezinárodní předvolbu (např. +420777123456).