ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtr hovorů

Filtr hovorů blokuje příchozí a odchozí hovory v závislosti na pravidlech, která jste nastavili.

Upozornění na volání se nebudou zobrazovat, pokud je příchozí hovor zablokován. Při ťuknutí na položku Historie si můžete ověřit, zda některý ze svých kontaktů nemáte blokován omylem.

Pokud chcete zablokovat hovory z naposledy přijatého telefonního čísla, ťukněte na Blokovat posledního volajícího. Tím se vytvoří nové pravidlo filtru hovorů a zpráv.

Pravidla

Pro vytvoření nového pravidla ťukněte na ikonu +. Více informací o vytváření pravidel naleznete v této kapitole.

Pro úpravu existujícího pravidla na něj ťukněte v seznamu. Pro odebrání pravidla ťukněte na možnost Odstranit .

Protokol hovorů

V sekci Protokol hovorů naleznete přehled všech zablokovaných hovorů. Každý záznam obsahuje název události, odpovídající telefonní číslo, datum a čas, kdy se událost vyskytla.


note

Zařízení bez SIM karty

Filtr hovorů není dostupný na zařízeních, které nepodporují příjem hovorů a zpráv.


warning

Odchozí hovory

Filtr hovorů neblokuje odchozí hovory v ESET Mobile Security staženém na Google Play.


warning

Podpora Android

Filtr hovorů je dostupný pouze v zařízeních s OS Android 6 a novějším.

Blokování hovorů pomocí zástupných znaků

Ve Filtru hovorů můžete zablokovat více čísel použitím zástupných znaků:

Zástupný znak

Popis

*

zastupuje více znaků

?

zastupuje samostatný znak


example

Příklad

Pokud nechcete přijímat hovory z určité země, zadejte její telefonní předvolbu a zástupný znak * do pole Telefonní číslo. Všechny příchozí hovory ze země s touto předvolbou budou zablokovány. Pokud chcete vyloučit nějaké telefonní číslo z dané země, přidejte nové pravidlo a zvolte Povolit. Obrázek níže ukazuje, jak blokovat všechny hovory ze Slovenska.

wildcards