ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

payment_protection_iconOchrana plateb

Ochrana plateb představuje další vrstvu, která byla navržená za účelem ochrany vašich finančních dat proti sofistikovanému phishingu a dalším hrozbám v zařízeních Android. Ochrana plateb zamezuje ostatním aplikacím zaznamenat spuštění chráněných aplikací a zároveň u chráněných aplikací znemožňuje zaměňování nebo čtení informací zobrazených na obrazovce. Ochrana plateb kontroluje každou aplikaci, která je v seznamu chráněných aplikací. Po aktivaci ochrany plateb se některé bankovní a platební aplikace automaticky do seznamu chráněných aplikací přidají.

Přidání nové aplikace do seznamu chráněných aplikací

1.Otevřete si menu aplikace ESET Mobile Security > Ochrana plateb.

2.Ťukněte na Spravovat.

3.Ťuknutím vyberte aplikace, které chcete chránit Ochranou plateb.

4.Pro potvrzení ťukněte na OK.

Spuštění ochrany platebních transakcí pomocí aplikace ESET Ochrana plateb

Pokud si přejete spustit se bankovní a platební aplikace pod vyšší ochranou, otevírejte je prostřednictvím bezpečného spouštěče v aplikaci ESET Ochrana plateb. Tento způsob spuštění poskytuje aplikacím další vrstvu ochrany oproti standardnímu otevírání aplikací mimo bezpečný spouštěč.
Bezpečný spouštěč můžete využít v případě, kdy jej v Ochraně plateb zapnete. Pomocí bezpečného spouštěče Ochrany plateb se budou spouštět zabezpečeně veškeré aplikace, které do ochrany přidáte. Jakmile spustíte chráněnou aplikaci ťuknutím na její ikonu v Ochraně plateb, spustí rychlá kontrola zabezpečení a zobrazí se oznámení s výsledky kontroly.

Co je bezpečný spouštěč a jak jej spustím?

Bezpečný spouštěč otevřete ťuknutím na ikonu ESET Ochrana plateb. Ikonu najdete na obrazovce mezi ostatními instalovanými aplikacemi safe_launcher_app nebo v ESET Mobile Security > Ochrana platebic_payment_protection.


note

Rychlý přístup k bezpečnému spouštěči

Pro rychlejší a snadnější přístup k chráněným bankovním a platebním aplikacím si přidejte aplikaci ESET Ochrana plateb na svou domovskou obrazovku. Abyste tak učinili, podržte dlouze prst na ikoně aplikace ESET Ochrana plateb a přesuňte ji na svou domovskou obrazovku.