ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokol aktivity

Protokol aktivity máte k dispozici přímo na úvodní obrazovce aplikace ESET Mobile Security. Protokol aktivity obsahuje informace o webových stránkách, které prošly kontrolou pomocí ESET Mobile Security, aktualizacích ESET Mobile Security, aktualizacích aplikací, nainstalovaných aplikacích, kontrolách prostřednictvím ESET Mobile Security a další.

Chcete-li zobrazit úplnou historii Protokolu aktivity, ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity. V protokolu můžete použít filtry k třídění dle stavu nebo funkcí ESET Mobile Security. Příklad: Varování, Riziko, Anti-Theft, Předplatné. Činnosti můžete rovněž třídit dle data výskytu od novějších po starší.

Chcete vymazat historii Protokolu aktivity?

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Sjeďte na domovské obrazovce níže.

3.Ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity.

4.V pravém horním rohu ťukněte na ikonu menu se třemi tečkami three_dots_menu

5.A ťukněte na Vymazat vše.

 

Pro smazání konkrétních záznamů z historie Protokolu aktivity:

1.Otevřete si ESET Mobile Security.

2.Sjeďte na domovské obrazovce níže.

3.Ťukněte na ikonu > vedle položky Protokol aktivity.

4.Přejeďte prstem vlevo přes příslušný záznam.

5.Ťukněte na tlačítko Odstranit.