ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Anti-Theft

Technologie ESET Anti-Theft chrání mobilní zařízení před neoprávněným přístupem, umožňuje sledovat aktivitu vykonávanou na zařízení a monitorovat jeho polohu. Pokud zařízení ztratíte, můžete jeho nálezci zobrazit zprávu na displeji zařízení.

ESET Anti-Theft vyžaduje následující oprávnění:

Přístup k fotoaparátu pro pořízení snímků neoprávněné osoby.

Pro vzdálené vymazání citlivých dat uložených v zařízení.

Přístup k poloze zařízení v případě jeho ztráty nebo odcizení.

Přístup k fyzické aktivitě pro rozpoznání pohybu zařízení.

Přístup k poloze na pozadí, aby bylo možné vystopovat zařízení, pokud je ztracené nebo odcizené, a to i v případě, kdy aplikace ESET Mobile Security není spuštěná. Pro zajištění plné funkčnosti vyberte na další obrazovce možnost Povolit trvale.

Pro příjem hovorů na zařízení, když je uzamčeno.

Přístup správce zařízení, který umožňuje zabránit neoprávněné odinstalaci ESET Mobile Security. Jakmile oprávnění Správce zařízení udělíte, vyzveme vás k vytvoření PIN kódu pro ochranu důležitých nastavení v ESET Mobile Security.

Pro detekci vyjmutí SIM karty. Po vyjmutí karty SIM se zařízení uzamkne.

Podrobnější návod získáte v článku databáze znalostí (v angl.) Set up Anti-Theft protection in ESET Mobile Security.

Automatický zámek zařízení

Kromě uzamknutí zařízení z portálu ESET HOME můžete v ESET Mobile Security nastavit automatický zámek zařízení pro případ:

Že je vyjmuta SIM karta – v případě vyjmutí důvěryhodné SIM karty se zařízení uzamkne. Pozor! Pokud chcete důvěryhodnou SIM kartu vyjmout, ťukněte na Spravovat důvěryhodné SIM karty > ťukněte na SIM kartu určenou k vyjmutí a poté na ikonu koše action_button_delete. Pro přidání důvěryhodné SIM karty ji nejprve vložte. Pokud je Automatický zámek zařízení zapnutý, bude třeba zařízení odemknout. Poté se vás ESET Mobile Security dotáže na přidání SIM karty jako důvěryhodné.


warning

Podpora Automatického zámku zařízení při vyjmutí SIM karty

Tato funkce není podporována u CDMA, WCDMA a Wi-Fi-only zařízeních.

Jakmile dojde k [X] neúspěšným pokusům o odemknutí zařízení – Pokud je funkce zapnuta, zařízení se automaticky uzamkne při konkrétním počtu neúspěšných pokusů. Určete si v nastavení Anti-Theft počet neúspěšných pokusů, které je povoleno zadat před uzamknutím zařízení. Pokud dojde k neúspěšnému pokusu omylem, lze pokus opravit do 30 sekund. Tím nebude počítán pokus jako neúspěšný. V nastavení Anti-Theft je možno Čas pro opravu zadání změnit. Možnost nastavení času na opravu zadání lze i vypnout. V tomto případě se zařízení uzamkne po vámi určeném počtu neúspěšných pokusů.

Pokud je zařízení uzamčeno, budou se zobrazovat informace pro kontaktování vlastníka zařízení. Rovněž lze povolit funkci pořizování fotografií oběma fotoaparáty pro identifikaci osoby, která se snažila odemknout vaše zařízení.

Po uzamčení zařízení

Pro případ uzamknutí zařízení nastavte následující akce:

Zobrazit kontaktní informace – Jakmile je na zařízení zadán nesprávný kód zámku obrazovky, zobrazí se možnost Kontaktovat vlastníka zařízení. Po ťuknutí na Upravit kontaktní údaje zadejte údaje, které se zobrazí na displeji zařízení, pokud je prohlášeno za ztracené. Ve výchozím nastavení je zadán váš e-mail pro účet ESET HOME.

Pořídit fotografii – v případě, že se kdokoli pokusí neúspěšně odemknout vaše zařízení nebo vyjme ze zařízení důvěryhodnou SIM kartu, pořídí přední i zadní fotoaparát zařízení fotografie okolí a uloží je do Galerie zařízení a odešle na portál Anti-Theft.

Jak odemknout mobilní zařízení

Pokud jste mobilní zařízení zamkli prostřednictvím portálu ESET Anti-Theft nebo jej zamkla aplikace ESET Mobile Security for Android, budete potřebovat heslo pro přístup k ESET HOME.


important

Odemknutí zařízení spravovaného jinou osobou

Pokud váš ESET Mobile Security for Android spravuje cizí osoba prostřednictvím svého účtu ESET HOME, zadejte heslo k tomuto účtu, abyste zařízení odemkli.

Názorný návod na odemknutí mobilního zařízení naleznete v následujícím článku v Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).