ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení Anti-Theft

Uzamknout po neúspěšných pokusech

Zvolte počet povolených neúspěšných pokusů o přístup do zařízení před tím, než se zařízení uzamkne. Počet neúspěšných pokusů nastavíte ťuknutím na three_dots_menu na obrazovce Anti-Theft, poté ťukněte na Nastavení, dále na Uzamknout po neúspěšných pokusech a vyberte počet neúspěšných pokusů.

Čas na opravu zadání

Pokud zapnete funkci Uzamknout po neúspěšných pokusech, vaše zařízení se po dosaženém počtu pokusů uzamkne. Pro okamžité uzamčení zařízení nastavte možnost Vypnuto. Uzamknutí zařízení můžete oddálit výběrem konkrétní časové hodnoty, po kterou lze ještě zařízení úspěšně odemknout.


note

Příklad

Funkce Uzamknout po neúspěšných pokusech je zapnuta a počet neúspěšných pokusů je nastaven na 3.

Čas na opravu zadání je nastaven na 15 sekund.

Pokud zadáte třikrát nesprávný vzor (PIN) pro odemknutí, máte 15 sekund na zadání správného vzoru, než ESET Mobile Security zařízení uzamkne.

Změnit kontaktní informace

Pokud je zařízení na portále ESET Anti-Theft označeno jako ztracené nebo pokud dojde k dosažení daného počtu neúspěšných pokusů o odemknutí, na obrazovce zamčeného zařízení se zobrazí Kontaktní informace. Díky těmto informacím vás nálezce zařízení bude schopen kontaktovat, a zařízení tak můžete získat zpět.

Tyto informace mohou obsahovat:

Zobrazená zpráva (nepovinné)

Jméno (nepovinné),

Telefonní číslo (jiné než vaše vlastní)

E-mailovou adresu (nepovinné).

 

Správa důvěryhodných SIM karet

Tato funkce umožňuje odebrat nebo přejmenovat vložené SIM karty. Pokud je ochrana SIM karty aktivní, pro přidání nové důvěryhodné SIM karty ji nejprve do zařízení vložte. Zařízení se uzamkne. Odemkněte zařízení zadáním přístupového hesla k účtu ESET HOME. Po úspěšném zadání hesla vás ESET Mobile Security vyzve k přidání nově vložené SIM karty na seznam důvěryhodných SIM karet. Pokud SIM kartu do seznamu nepřidáte, ochrana SIM karty zůstane vypnuta.

Změnit typ zámku

Zvolte si možnost odemknutí ESET Anti-Theft. Ve výchozím nastavení je předvolena možnost odemykání pomocí PIN. Místo zadávání kódu můžete k odemknutí zařízení využít i vzor.

Použití otisku prstu

Pokud je tato možnost zapnuta, k odemknutí ESET Anti-Theft poslouží otisk prstu uložený v zařízení.