ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

SMS ochrana a Ochrana oznámení

Tyto typy ochrany předchází smishingovým útokům.

Smishing je kombinace slov phishing a SMS (Short Message Service). V některých případech se můžete setkat také s označením SMS phishing. Útočníci zasílají podvodné SMS, protože ví, že lidé věří více sdělení v SMS, než v e-mailu.

SMS ochrana je prevencí proti šíření smishingu pomocí přijatých SMS. Taková hrozba se šíří pomocí jakékoli platformy pro zasílání zpráv. V tomto případě se spustí Ochrana oznámení. Pokud obdržíte SMS nebo oznámení (například po obdržení zprávy z aplikace WhatsApp), ESET Mobile Security analyzuje odkaz vložený ve zprávě. Na základě analýzy dojde ke třem možným závěrům:

Nenalezeny žádné hrozby.

Nalezen potenciálně nežádoucí obsah. Obsah zprávy nebo oznámení nemusí představovat přímé riziko. Cílem útočníků nemusí být přímo zařízení nakazit, jako v případě šíření virů nebo trojských koňů. Může však dojít k instalaci další nechtěné aplikace, změně chování zařízení nebo provádění činností, které uživatel neschválil nebo neočekával.

Nalezen nebezpečný obsah. Tato zpráva obsahuje nebezpečné nebo phishingové odkazy. Doporučujeme, abyste obsah neotevírali a zprávu nebo oznámení odstranili.


important

Mazání zpráv a oznámení

Z bezpečnostních důvodů nemůže ESET Mobile Security odstranit zprávy a oznámení za vás. Nebezpečný obsah musíte odstranit ručně.

Jak smishing funguje

1.Útočník vám pošle zprávu, která obsahuje odkaz na webovou stránku.

2.Odkaz vede obvykle na phishingovou webovou stránku, na které z vás mohou být vylákány vaše osobní údaje. Údaje pak mohou být zneužity k odcizení vašich financí nebo dalším podvodům. Odkaz může vést také na škodlivou webovou stránku, ze které si můžete s vaším, nebo i bez vašeho vědomí, stáhnout do zařízení škodlivý kód.

Známky smishingu

Zpráva přišla z podezřelého telefonního čísla, např. ze zahraničního čísla nebo čísla s nestandardní délkou.

Zpráva obsahuje, pro vás bezpředmětné, soubory nebo odkazy.

Smishingové zprávy mají obvykle naléhavý tón.

Smishingové zprávy vám budou oznamovat, že jste něco vyhráli.