ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odinštalovanie

Ak si želáte odinštalovať ESET Mobile Security, môžete použiť sprievodcu odinštalovaním, ktorý je dostupný z hlavného menu aplikácie ESET Mobile Security.


note

Poznámka

Odinštalovaním aplikácie ESET Mobile Security uvoľníte zo svojej licencie jednu licenčnú jednotku.

1.Ťuknite na Menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Nastavenia.

3.Ťuknite na Odinštalovať.

4.Ak je aktivovaná ochrana Anti‑Theft, ESET Mobile Security vás vyzve na zadanie PIN kódu/bezpečnostného vzoru alebo odtlačku prsta.

5.Ťuknite na Odinštalovať.

 

Druhou možnosťou je aplikáciu odinštalovať manuálne cez rozhranie samotného zariadenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Android 7 a novšie verzie:

1.Prejdite do časti Nastavenia a ťuknite na Správca aplikácií > ESET Mobile Security > Odinštalovať. Ak je aktivovaná ochrana Anti‑Theft, môže sa vám zobraziť výzva, aby ste najskôr deaktivovali ESET Mobile Security ako Správcu zariadenia.

alebo

1.V aplikácii ESET Mobile Security zobrazte ponuku hlavného menu ťuknutím na ikonu menu hamburger_menu.

2.Vyberte Nastavenia.

3.Ťuknite na Odinštalovať.

4.Pre potvrdenie znovu ťuknite na Odinštalovať.

 

Android 6:

1.Ťuknite na ikonu launcher na hlavnej obrazovke operačného systému Android (resp. prejdite do časti Domov > Menu) a zvoľte Nastavenia > Zabezpečenie > Správcovia zariadenia. Vyberte ESET Mobile Security a ťuknite na možnosť Deaktivovať. Následne ťuknite na Odomknúť a zadajte svoj PIN kód/bezpečnostný vzor. Pokiaľ aplikácia nie je zahrnutá v zozname správcov zariadenia, tento krok môžete preskočiť.

2.Prejdite do časti Nastavenia a ťuknite na Správca aplikácií > ESET Mobile Security > Odinštalovať.