ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pripojenie k účtu ESET HOME

Aby ste mohli využívať túto funkciu, je potrebné aplikáciu ESET Mobile Security aktualizovať na verziu 6.3 alebo novšiu.


important

Aktivácia produktu ESET Mobile Security v účte ESET HOME

Ak chcete druhýkrát aktivovať produkt na tom istom zariadení prostredníctvom účtu ESET HOME (napríklad po preinštalovaní aplikácie ESET Mobile Security), najskôr musíte zariadenie manuálne odstrániť z licencie v účte ESET HOME. V opačnom prípade nebudete môcť toto zariadenie aktivovať prostredníctvom účtu ESET HOME.

Pripojenie zariadenia k existujúcemu účtu ESET HOME

1.Ťuknite na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Účet ESET HOME.

arrow_down_homePokračovať cez Google
arrow_down_homePokračovať cez Apple
arrow_down_homeSkenovať QR kód
arrow_down_homePokračovať cez e-mail

3.Ak sa s týmto zariadením prihlasujete k svojmu účtu ESET HOME po prvýkrát, zariadenie si pomenujte, aby ste ho vedeli v účte ESET HOME ľahšie identifikovať. Ťuknite na Ďalej.

4.Ak používate bezplatnú alebo skúšobnú licenciu a v účte ESET HOME máte dostupnú licenciu, bude vám ponúknutá možnosť aktivovať ESET Mobile Security.

a.Vyberte príslušnú licenciu.

b.Ťuknite na možnosť Aktivovať.

5.Ťuknite na Dokončiť.


Vytvorenie účtu ESET HOME a pripojenie zariadenia

1.Ťuknite na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Účet ESET HOME.

3.Ťuknite na Vytvoriť účet.

4.Zadajte svoju e‑mailovú adresu a heslo.

important

Požiadavky týkajúce sa hesla

Heslo musí mať dĺžku minimálne desať znakov a obsahovať aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jednu číslicu.

5.Po ťuknutí na Vytvoriť účet vám bude e‑mailom zaslaný potvrdzovací odkaz.

6.Dajte svojmu zariadeniu názov a ťuknite na Ďalej.

7.Aby aplikácia ESET Mobile Security fungovala správne, povoľte prístup k všetkým súborom ťuknutím na Pokračovať.

8.Ťuknite na Spustiť prvú kontrolu.

9.Registráciu dokončite ťuknutím na odkaz v potvrdzovacom e‑maile.


Odpojenie zariadenia od účtu ESET HOME

1.Ťuknite na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťuknite na Účet ESET HOME.

3.Ťuknite na Odpojiť zariadenie. Táto možnosť je k dispozícii, len ak je vaše zariadenie pripojené k účtu ESET HOME.

4.Použite odtlačok prsta alebo zadajte svoj PIN kód.

5.Ťuknite na Odpojiť.