ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Ochrana SMS a oznámení

Funkcie Ochrana SMS a Ochrana oznámení vás chránia pred smishingom.

Pojem smishing vznikol kombináciou slov phishing a SMS (z ang. Short Message Service – krátka textová správa). Preto sa niekedy používa aj označenie SMS phishing. Útočníci používajú SMS správy, pretože ľudia majú tendenciu dôverovať im viac ako e‑mailu.

Ochrana SMS vás chráni pred smishingom šíreným cez SMS správy. Hrozba sa však môže šíriť aj z akejkoľvek inej platformy na odosielanie a prijímanie správ. Tu nastupuje Ochrana oznámení. Keď dostanete SMS alebo oznámenie (napríklad po prijatí správy cez Whatsapp), ESET Mobile Security analyzuje prijatý odkaz. Na základe analýzy dospeje k jednému z troch možných záverov:

Nenašli sa žiadne hrozby.

Našiel sa potenciálne nechcený obsah. Obsah správy alebo oznámenia nemusí predstavovať priame riziko. Nevykonáva jednoznačne škodlivé aktivity, ako je tomu pri rôznych typoch malvéru, napr. vírusoch či trójskych koňoch. Môže však nainštalovať ďalší nežiaduci softvér, zmeniť správanie zariadenia alebo na ňom vykonávať činnosti bez vedomia či súhlasu používateľa.

Našiel sa nebezpečný obsah. Správa alebo oznámenie obsahuje nebezpečné alebo phishingové odkazy. Odporúčame vám obsah neotvárať a správu alebo oznámenie odstrániť.


important

Odstránenie správ a oznámení

Z bezpečnostných dôvodov nemôže ESET Mobile Security odstrániť správy a oznámenia za vás. Nebezpečný obsah musíte odstrániť manuálne.

Ako funguje smishing?

1.Útočník vám pošle správu s odkazom na webovú stránku.

2.Odkaz zvyčajne vedie na phishingovú webovú stránku, ktorej cieľom je vymámiť od vás vaše osobné údaje. Tie môžu byť zneužité napríklad na krádež peňazí alebo spáchanie ďalších podvodov. Odkaz môže tiež viesť na škodlivý web, ktorý buď obsahuje malvér, alebo sa vás snaží oklamať, aby ste si ho stiahli.

Známky smishingu

Podozrivé telefónne číslo, napríklad zahraničné číslo alebo číslo s neštandardnou dĺžkou.

Správa obsahuje neznáme súbory alebo odkazy.

Smishingové správy majú zvyčajne naliehavý tón.

Smishingové správy sa často tvária, že ste niečo vyhrali.